Blogi: Digitukea kehittämässä yhdessä kuntien, järjestöjen, vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa

Uudenmaan Digituki -hankkeen uusi projektipäällikkö Tanna Rantanen kertoo blogikirjoituksessaan alkaneen hankekauden suunnitelmista.

Digitukea kehittämässä yhdessä kuntien, järjestöjen, vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa

Uudellamaalla on kehitetty AUTA-hankkeen mukaista digituen toimintamallia nyt reilut kaksi vuotta. Maakunnallisen toimintamallin tavoite on kehittää digitukea yhdessä alueen digitukitoimijoiden kanssa. Päämääränä on mahdollistaa kuntalaisten itsenäinen sähköinen asiointi. Marraskuun alussa Uudenmaan Digituki -hanke aloitti uuden 12 kuukautta kestävän hankekauden.

Tällä hankekaudella digituen laajasta kentästä panostamme erityisesti nuorten digitukeen ja nuorten tavoittamiseen sekä kotiin vietävään digitukeen. Maakunnallisen digituen kehittämisessä pyritään kuitenkin näiden painotusten lisäksi huomioimaan kaikki digitukea tarvitsevat. Lisäksi hanke vahvistaa niin hankkeen omaa kuin myös Uudenmaan Digitukiverkoston (UuDin) ulkoista viestintää muun muassa rakentamalla uudet verkkosivut, aukaisemalla hankkeelle sosiaalisen median tilejä ja tarjoamalla verkoston jäsenille viestintäsparrausta, jonka avulla jäsenet voivat kehittää omaa viestintäänsä. Hanketiimi on myös järjestäytynyt uudestaan alkaneella hankekaudella. Allekirjoittanut on siirtynyt projektipäällikön tehtäviin ja tuttu projektisuunnittelija Joel Aaltonen jatkaa loistavaa työtään viestinnän parissa. Joulukuun alusta uutena aloittaa fasilitoinnin sekä kehittämisen työkalut hallitseva projektisuunnittelija Laura Manninen.

Koronapandemia värittää tätäkin hankekautta ja vaikuttaa sekä hankkeen että hankkeen koordinoiman Uudenmaan Digitukiverkoston (UuDin) työskentelytapoihin. Työpajat, kokoukset ja seminaarit ovat siirtyneet verkkoon. Olemme jo oppineet paljon, mutta haluamme kehittää parempia tapoja yhteiskehittämiseen, keskusteluun, päätöksentekoon ja työskentelyyn etäyhteyksien välityksellä.

Emme tee työtämme yksin alueellisesti emmekä valtakunnallisesti. Mukana maakunnallista digitukea kehittämässä on laaja ja monialainen UuDi ja sen yli sata jäsentä. Hanketiimiin oman työpanoksensa tuovat myös kuntakumppanit, joista uusi lisäys on Hyvinkää. Tutuista kuntakumppaneista työtä jatkavat Vantaa, Helsinki ja Espoo. Kanssamme maakunnallista digitukea omilla alueillaan kehittävät 13 muuta maakuntaa. Yhdessä näiden sisarhankkeiden ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa pyrimme rakentamaan toimivan, eri alueiden yksilöllisyyden huomioon ottavan digituen mallin, jotta kaikki pystyisivät olemaan mukana meidän digitaalisessa yhteiskunnassamme tasavertaisina kansalaisina.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682