Blogi: Kaksi vuotta digituen matkassa

Kahden vuoden urakkansa Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkönä päättävä Tiina Markkula pohtii blogikirjoituksessaan matkaansa digituen parissa.

Kaksi vuotta digituen matkassa

Minua pyydettiin ottamaan vastuulleni Digituki-pilotti keväällä 2018. Olen työskennellyt erilaisissa digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa vuodesta 2009 kehittämässä, kokeilemassa ja oppimassa uutta. Digituki tuntui luontevalta jatkumolta kaikkeen aiempaan. Asiakas ja hänen saamansa palvelu ja kokemus siitä on ollut aina tärkeä tavoite työssäni. Yhä vahvemmaksi on noussut myös työntekijäkokemus. Jos molemmat eivät ole kunnossa, ei asiakaskokemuskaan voi olla paras mahdollinen. Myös digitaalisten palvelujen käytettävyyden ja käytön helppouden pitää kulkea käsi kädessä näiden kanssa. Kaikessa neuvonnassa ja tuessa lopputuloksen pitäisi mielestäni olla itsenäisesti pärjäävä asiakas, joka osaa jatkossa hoitaa asian ilman tukea.

Aloitimme lokakuussa 2018 Uudenmaan Digituki -pilotoinnin. Tehtävä tuntui aluksi yksinkertaiselta ja selkeältä, mutta mitä pitemmälle päästiin ja mitä enemmän ymmärrys asiasta kasvoi, sitä selvemmin huomasin, että kyse on hyvin moninaisesta ja laajasti kaikkia koskettavasta asiasta, johon eri kohderyhmillä on hyvin erilaisia tarpeita. Viimeisen vuoden aikana digituen näkyvyys on koko ajan kasvanut ja hyvä niin. Vähitellen on saatu käyntiin digitukeen liittyvää tutkimusta, jotta saadaan käyttöön tutkittua tietoa kehittämisen pohjaksi.

Jokaisella yhteisellä tapaamisella on tullut uusia näkökulmia siihen, mitä kunkin toimijan asiakkaat tarvitsevat ja mitä on tarjolla. Se mikä toimii yhdelle, ei välttämättä käy toiselle. Arvostus digitukea antavia toimijoita ja heidän ammattitaitoaan kohtaan on lisääntynyt koko ajan. On ollut ilo tehdä yhteistyötä tämän monipuolisen, osaavan joukon kanssa. Kahdessa vuodessa oma ymmärrys, tieto ja osaaminen on lisääntynyt hurjasti. Samalla olen voinut käyttää hyödyksi kaikkea sitä aiemmissa tehtävissäni kertynyttä kokemusta ja niistä syntyneitä kontakteja eri ihmisten kanssa yhteistyön ja yhdessä tekemisen hyväksi.

Yhä vahvemmin keväällä alkaneen poikkeustilanteen myötä on otettu etäpalvelut käyttöön. Osalle kansasta siirtymä on ollut melko vaivaton, mutta niillä, joiden elämä on ollut valmiiksi haastavaa, on saattanut tulla entistä suurempia vaikeuksia asioida digitaalisesti. Tätä asiaa olemme myös hankkeessa halunneet nostaa aktiivisesti esille, sillä koko kansa ei ole digitaitavaa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut digitukiverkoston kokoaminen ja sen koordinointi. Jatkossa toivoisin mahdollisuutta pitkäjänteisempään kehittämiseen pidempien hankekausien mahdollistamana ja lopulta pysyvämpää rahoitusta koordinaatiotehtävään. Maakuntaliitot ovat mielestäni hyvä kotipesä digituen alueelliselle koordinaatiolle, sillä ne ovat neutraali taho, joka tekee monenlaista yhteistyötä oman maakuntansa kaikkien kuntien kanssa. Tämä voisi olla maakuntaliitolle yksi lakisääteinen tehtävä, jolloin myös rahoitus olisi luontevammin saatavilla.

Verkostossa on voimaa! Se on tullut todistettua monen monta kertaa tämän kahden vuoden aikana. Sen kautta yhteistyö laajenee, monipuolistuu ja antaa mahdollisuuksia myös pienemmille organisaatioille päästä vaikuttamaan ja saada ääntään kuuluviin. Yhteinen ääni tavoittaa paljon paremmin kuulijansa. Ja kun kaikkien osaaminen ja ideat saadaan yhteen, syntyy jotain suurempaa.

Oman kauteni projektipäällikkönä päättyessä toivotan kaikille digituen parissa työskenteleville hyvää jatkoa! On ollut iso ilo tehdä töitä kanssanne! Myös kuntatutorit (edellisellä hankekaudella kuntakumppanit) Espoosta, Helsingistä, Järvenpäästä, Lohjalta, Porvoosta ja Vantaalta, teille ja kunnillenne iso kiitos mukaan lähtemisestä ja panoksestanne digituen kehittäjinä! Samoin kiitos kuuluu Uudenmaan liitolle ennakkoluulottomasta suhtautumisesta hankkeeseemme ja halusta hakea jatkoa aina uudelle hankekaudelle! Kahden vuoden jälkeen kun on alkamassa jo neljäs hankekausi.

Ja ennen kaikkea kiitos tiimille: Tanna, Laura ja Joel!

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.” 

– BJ Gallagher

Kirjoittaja:

Tiina Markkula, Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö 2018-2020