Blogi: Miksi nuorten digitukikampanja – ja mitä siitä jäi käteen?

Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen kertoo blogikirjoituksessaan nuorten digitukikampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Uudenmaan Digituki -hanke ja yhdeksän muuta maakunnallista digituki-hanketta ovat kampanjoineet yhdessä viimeiset kolme viikkoa digituesta nuorille. Kampanjassa käytiin läpi mitä digituki on ja mistä nuoret voivat tukea saada. Uudenmaan Digituki -hankkeella oli kampanjan vetovastuu.

Miksi digitukikampanja nuorille toteutettiin?

14 maakunnallista digituki-hanketta oli mukana toteuttamassa valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston Digitaitokartoitusta (kysely aika 9.3.–3.4.2020). Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, mutta ei juurikaan nuorilta. Samaan aikaan olimme huomanneet, että monella nuorella on haasteita asioiden, kuten Kelan ja Veron palvelujen tai pankkiasioinnin itsenäisessä hoitamisessa. Miksi emme kuitenkaan saaneet nuoria vastaamaan? Tavoittaako digituen viesti nuoret? Tietävätkö nuoret mitä digituki on ja mistä sitä saa? Ketkä ylipäätään antavat digitukea nuorille?

Pohdintamme osuivat ainakin osittain oikeaan. Nuorten kanssa työskentelevät eivät tunnista itseään digitukijoiksi, vaan pikemminkin mediakasvattajiksi. Tuki, jota nuoret saavat mm. Ohjaamoista ja nuorisotaloilta sisältää digitukea, mutta se on osa muuta työtä. Nuori pyritään kohtaamaan kokonaisvaltaisesti, eikä vain auttamalla sähköisten palvelujen käytön haasteissa.

18 vuotta täyttänyt on ensimmäistä kertaa vastuussa itsenäisesti kaikista omista asioistaan, joten on tärkeää, että nuoret tietävät tukea olevan saatavilla.  Monet asiat voi hoitaa kotoa käsin kännykällä silloin kun itse haluaa, jos palveluja vain osaa käyttää.

Digituki ei kartoituksen ja havaintojen perusteella vielä tavoita nuoria. Viestimme on siis vääränlainen ja/tai väärässä paikassa. Oli siis aika kokeilla erilaista tapaa välittää tietoa digituesta. Lähdimme suunnittelemaan sosiaalisessa mediassa toteutettavaa viestintäkampanjaa.

Mitä nuoret TikTokkaajat ajattelevat digituesta?

Olen 35-vuotias ja jo aivan pihalla nuorten somemaailmasta, joten tähän tarvitaan apua! Lähdimme toteuttamaan kampanjaa yhdessä nuorista media-alan ammattilaisista koostuvan RARE Media oy:n (kampanjavideo aukeaa linkistä) kanssa. Heillä on näkemystä ja asiantuntijuutta yhteiskunnallisten asioiden esiin tuomisesta sosiaalisessa mediassa. Kampanjaan lähti mukaan kolme nuorille tuttua TikTokkaajaa Carola Hakola, Andreas Tolonen ja Rodanny Kennah (klikkaa nimeä niin pääset katsomaan videon). Kaikki vaikuttajat samaistuivat haasteisiin ja tunteisiin, joita jokainen nuori voi kohdata tuijottaessaan viranomaisen verkkopalveluja kännykän ruudulta. TikTokkaajat kertoivat videoilla sketsein ja omakohtaisin kokemuksin digituesta, ja selittivät mistä sitä voi löytää.

Viestin levittäminen

Kampanja kertoi rennolla otteella nuorille digituesta heille tutuissa kanavissa (TikTok ja Instagram) tavalla, joka on nuorille tuttu, eli videot, ja samaistuttavasti nuorten äänellä. Yhteensä kampanjassa oli kuusi videota, joita Tiktokkaajat, RARE Media ja me mukana olleet digituki-hankkeet jaoimme omissa kanavissa. Kaikki videot löytyvät mm. Uudenmaan Digituki -hankkeen Instagramista. Mukana kampanjassa oli paljon alueellisia toimijoita kuten kirjastoja, Ohjaamoja ja järjestöjä. Haluankin kiittää teitä kaikkia mukaan lähteneitä! Olitte loistavia!

Mitä opimme?

Osalle meistä kampanjointi somessa ja kännykän käyttäminen työvälineenä oli uutta, joten myös me opimme paljon! Opimme paljon mediakampanjan toteuttamisesta, mutta myös viestinnän monimuotoisuuden tärkeydestä. On erittäin tärkeää pystyä kertomaan viestiä kohderyhmälle tärkeissä kanavissa ja tavalla, joka on kohderyhmälle tuttu. Juliste kirjaston aulassa ei yksinkertaisesti tavoita kaikkia, vaikka tila olisikin kaikille avoin.

Jatkossa tulemme hyödyntämään näitä oppeja laajemminkin digituen tunnettavuuden edistämisessä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682