Mielipide: Yhtenäisellä digitukiverkostolla sopivat palvelut kuntalaisille

Uudenmaan Digituki -hankkeen vastine Helsingin Sanomissa viime viikolla alkaneeseen keskusteluun vapaaehtoisten ja verkostojen roolista digituessa.

Yhtenäisellä digitukiverkostolla sopivat palvelut kuntalaisille

Viime viikolla virinnyt keskustelu (Helsingin Sanomat 16.11., HS 18.11., HS 22.11. ja HS 26.11.) vapaaehtoisten roolista digituessa on käsitellyt tärkeitä kysymyksiä myös tuen alueellisen koordinaation näkökulmasta. Esille nousseen hybridimallin, jossa julkiset palvelut toimisivat tiiviissä yhteistyössä vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin kanssa, onnistunut toteuttaminen vaatii perustakseen tehokkaasti toimivia verkostoja.

Julkisilla palveluilla tulee olla merkittävä rooli tuen järjestämisessä, mutta monipuolisesta avun tarjoajien kirjosta ei kannata myöskään luopua. Digituki kattaa sekä palveluihin että laitteisiin liittyvän opastuksen. Tukea tarvitaan hyvin eriluonteisissa kysymyksissä sovellusten lataamisesta viranomaispalveluissa navigointiin. Yhtä patenttiratkaisua tuen tarjoamiseen tuskin on, varsinkaan kun digitukea voivat tarvita kaikki iästä ja taustasta riippumatta.

Vuonna 2019 voimaan tullut ns. digipalvelulaki (306/2019) velvoittaa jo viranomaiset järjestämään tukea tarjoamiensa digipalveluiden käyttöön. Onkin tärkeää, että julkiset palveluntarjoajat antavat asiantuntevaa digitukea omien palveluidensa käytön helpottamiseksi. Toisaalta monien tuen tarvitsijoiden kohdalla ensimmäisten askelten ottaminen digitaalisten palveluiden käytössä voi vaatia perustavanlaatuisempaa oppimista. Vapaaehtoisten tarjoama vertaistuki voi silloin luoda oppimisille suotuisan sosiaalisen ilmapiirin.

Tukea tulisikin olla tarjolla erilaisille kohderyhmille ja sitä tulisi olla saatavilla erilaisissa muodoissa. Kentän ollessa pirstaleinen digitukijat eivät tunne toistensa palveluja eivätkä tukipyynnöt kanavoidu oikeisiin suuntiin. Yhtenäisen digitukiverkoston avulla voidaan varmistaa, että apua kaipaava löytää itselleen sopivia palveluita. Pelkästään Uudellamaalla digitukipalveluja on suunnattu ainakin maahanmuuttajille, nuorille, vankilasta vapautuneille, vammaisille, senioreille ja syrjäytyville. Yhteistyön avulla voimme saada tukea kaikille sitä tarvitseville.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067