Toimijaesittely: Hae mut! Digistä mua! -hanke tukee aikuisten digitaitoja asiakkaille luontevissa ympäristöissä

Hae mut! Digistä mua! -hanke tekee työtä aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseksi Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Matalan kynnyksen koulutuksen avulla pyritään ehkäisemään eriarvoisuutta, antamaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistamaan nykypäivän kansalaistaitoja.

Hanke jakautuu kahteen kokonaisuuteen: Hae mut! -hankkeessa tavoitteena on vahvistaa henkilökohtaisen ohjauksen avulla luki- ja kirjoitustaitoja sekä digitaalisia asiointitaitoja eri viranomaispalveluissa.

Digistä mua! taas kohdistuu alueen aikuisten digitaitojen vahvistamiseen. Kuntalaisille luontevissa toimintaympäristöissä järjestettävien opetus- ja koulutustapahtumien avulla pyritään tavoittamaan kansalaisia, joilla ei ole runsaasti kokemusta digiajan välineiden käytöstä.

– Joillekin verkossa asioiminen on luontevaa ja he toimivat hyvinkin näppärästi digitaalisten välineiden kanssa. Sitten toisaalta on varsin laaja joukko ihmisiä, jotka eivät enää jaksa opetella niiden käyttämistä. He eivät koe sitä hyödylliseksi, koska asiat ovat tähänkin asti hoituneet perinteisin keinoin. Tätä joukkoa yritämme tavoittaa, kertoo hankepäällikkö Heidi Vesa hanketta koordinoivasta Järvenpään Opistosta.

Konkreettiset hyödyt innostavat jatkamaan

Tavallaan kyse onkin uuden näkökulman tarjoamisesta. Jos digitaalinen maailma nähdään arjen velvollisuuksien päälle tulevana uutena taakkana, ei siihen tutustuminen myöskään houkuttele. Tärkeässä osassa digituen antamisessa onkin digitaalisten palvelujen luomien mahdollisuuksien osoittaminen.

– Olemme järjestäneet esimerkiksi Vanhojen valokuvien kurssia, jossa osallistujat pääsevät digitoimaan vaikkapa perhealbumiaan ja luomaan minidokumenttivideon niiden pohjalta. Silloin uusien taitojen oppimisesta on heti konkreettista hyötyä, joka saattaa innostaa tutustumaan jatkossakin vastaaviin palveluihin, selittää Vesa.

Tukea haetaan eniten laitteiden ja palveluiden peruskäyttöön liittyvissä asioissa. Alkuun pääseekin helpoimmin konkreettisten ongelmien ratkaisemisen kautta.

– Tyypillisesti ensimmäinen asia, mihin tullaan kysymään neuvoa on, kuinka uutta puhelinta tai muuta laitetta käytetään tai kuinka sovelluksia ladataan. Monesti laitteiden käyttämiseen liittyy myös jännitystä ja tietoturva-asioita käydäänkin monesti heti aluksi läpi. Viranomaispalveluista tulee myös paljon kysymyksiä. Nettisivujen navigointi ja oikean tiedon löytäminen koetaan monesti hankalaksi, Vesa arvioi.

Paljon digitaalisia palveluja käyttävät tiedostavat, että tärkeintä ei välttämättä aina ole mahdollisimman monen palvelun tai ohjelman käytön hallitseminen, vaan pikemminkin halu ja kyky etsiä tietoa.

– On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että emme tee asioita asiakkaiden puolesta. Haluamme opastaa yhdessä oppimalla ja rohkaista asiakasta löytämään ratkaisut itse. Aluksi voi olla hyödyllistä nähdä, kuinka toiset toimivat, sitten on helpompaa kokeilla myös itse, muistuttaa Vesa.

Kevään poikkeustilanteessakin on löydetty tapoja auttaa

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne muutti myös Hae mut! Digistä mua! -hankkeen suunnitelmia. Kevään aikana digitaitoja on tuettu tarjoamalla henkilökohtaista, selkokielistä digitukea puhelimessa ja WhatsAppin kautta. Arjen asiointitaitoja on vahvistettu myös yhdessä oppien Wherebyn, Teamsin ja Discordin välityksellä.

– Etätuki on otettu yleisesti ottaen hyvin vastaan. Kaikkein parhaiten ovat toimineet kohdennetut digiohjaukset, jotka on suunnattu erilaisille yhdistyksille ja kerhoille. Henkilökohtaiseen neuvontaan olisimme voineet ottaa enemmänkin asiakkaita. Uskon, että etänä annettavasta tuesta tulee jatkossa pysyvä osa digitukea, toteaa Vesa kevään kokemuksista.

Etätuen kasvavan merkityksen lisäksi keväästä on jäänyt mieleen ihmisten halu auttaa ja löytää ratkaisuja.

– Ihmiset mukautuivat nopeasti uuteen tilanteeseen ja kehittivät sinnikkäästi tapoja antaa tukea ja omaksua uutta tietoa. Ehkä siinä on ollut kyse vähän sellaisesta suomalaisesta sisustakin. On ollut myös hienoa huomata, että ihmiset eivät ole jääneet yksin ongelmiensa kanssa, kun eri digituen toimijat ovat kehittäneet keinoja avun antamiseen, vahvistaa Vesa.

Syksyksi suunnitteilla paljon uutta toimintaa

Syksyn suunnitelmissa hanke on myös varautunut mahdolliseen poikkeustilanteen jatkumiseen. Valmiudet ovat olemassa tapahtumien ja neuvonnan järjestämiseen sekä etänä että paikan päällä. Syksyllä aloitetaan opintopiiritoiminta kevään aikana koulutettujen digitutorien johdolla.

– Opintopiirissä pohditaan jokaisella kerralla erilaisia digitaalisuuteen liittyviä teemoja. Aiheita lähestytään yhdessä kokemuksia vaihtaen, toisilta oppien ja käytännön harjoituksin. Teemoina on kaikkea tietoturvasta verkossa asiointiin ja tiedossa on myös aikamatka tulevaisuuteen, Vesa paljastaa.

Digitutorit ovat vertaisohjaajia, jotka auttavat ja tukevat muita tietokoneiden, älylaitteiden ja internetin peruskäytön oppimisessa ja hallinnassa. Digitutor-koulutus on maksuton ja sen lähtövaatimuksena on riittävä perusosaaminen tietokoneista ja internetistä.

– Koulutuksen aikana on käyty läpi perusasioita laitteen ja tiedon hallinnasta, tietoturvasta sekä ohjaus- ja neuvontatyöstä. Kurssin käyneiden joukosta olemme sitten rekrytoineet vetäjiä ja vertaisohjaajia opintopiireihin, kertoo Vesa.

Ohjelmassa on myös henkilökohtaista ohjausta digivälineiden- ja alustojen käyttämiseen. Tekeillä on ohjevideoita erityisesti senioriväestön osallistamiseksi verkkopalveluiden -ja koulutusten käyttäjiksi. Lisäksi syksyyn kuuluu esimerkiksi teemaluentosarja, pop up -digineuvontapisteitä sekä Digitaidot nyt ja tulevaisuudessa -seminaari.

Apua silloin, kun sitä tarvitaan

Minkä taitojen oppimiseen huomio sitten olisi kiinnitettävä? Vesa nostaa esiin neljä digitaitoa, jotka itsenäinen ja aktiivinen kansalaisuus vaatii.

– Ensimmäinen on varmasti se, että kykenee hallitsemaan tarvitsemiaan laitteita itse. Toinen olisi tietoturvan perusteiden osaaminen, jotta laitteita voisi käyttää rauhassa ja turvallisesti. Sähköisten asiointipalveluiden navigoimista olisi tärkeää myös osata, tosin siinä paljon merkitystä on myös palvelun helppokäyttöisyydellä. Viimeiseksi voisi nostaa vielä medialukutaidon merkityksen verkossa asioidessa. Olisi tärkeää osata tunnistaa luotettavat tietolähteet ja mediat, Vesa luettelee.

Digituen merkitys kasvaa, kun yhä useampi palvelu siirtyy digitaaliseen muotoon. Tukea tulisi olla tarjolla monenlaisissa muodoissa, jotta avun tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan.

– Apua olisi tärkeää olla saatavilla silloin, kun ihminen sitä kokee tarvitsevansa. Yhteiskunnan on varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Digituki tulisi olla osa peruspalveluita muiden palveluiden rinnalla tai niihin sisällytettynä, toteaa Vesa.

Uudenmaan Digituki -hankkeen juttusarja esittelee maakunnassa toimivia digituen antajia. Tarkoituksena on laajentaa alueen palveluiden tuntemusta, ja avata digituen merkitystä niin yhteiskunnan kuin yksilöidenkin näkökulmasta.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067

Hankepäällikkö Heidi Vesa, Hae mut! Digistä mua!, puh. 040 315 3033