Digituen kehittäminen jatkuu Uudellamaalla – tavoitteena tuoda digituki kaikkien saataville

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Uudenmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Uudenmaan Digituki -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

”Olemme hyvin tyytyväisiä, että digituen koordinointi jatkuu ja laajenee uusille alueille. Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) on muodostunut tärkeäksi yhteisöksi jäsenilleen ja uusi hankekausi on mahdollisuus kehittää toimintaa entisestään. Olisi tärkeää, että kaikki apua tarvitsevat löytäisivät digituen pariin ja saisivat oikeanlaista tukea. Sen eteen teemme työtä jatkossakin”, alkavan hankekauden projektipäällikkö Tanna Rantanen Uudenmaan liitosta toteaa.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

”Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä”, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

”Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä”, Piirainen jatkaa.

UuDin kanssa tehtävä työ alueen digituen kehittämiseksi jatkuukin sekä hyväksi havaituilla keinoilla että kokonaan uusilla ideoilla. Tulevalla hankekaudella huomiota kiinnitetään ainakin kotiin vietävän tuen kehittämiseen, nuorten digitukeen sekä uusien viestinnän kanavien löytämiseen. Kuluvan hankekauden aikana menestyksekkäästi järjestetty Kuntatutor-toiminta jatkuu myös uusin kujein.

”UuDi muodostaa hyvän pohjan, jonka päälle uusia suunnitelmia on helppo rakentaa. Meillä on koossa innokas ja aktiivinen verkosto, jolla kyllä riittää uusia ideoita digituen kehittämiseen. Haluamme varmistaa UuDin jatkuvuuden kehittämällä sen toimintamallia entisestään, mutta voimme samalla myös edistää uudenlaisia palvelumuotoja ja tapoja viestiä digituen tarvitsijoille”, projektipäällikkö Tanna Rantanen kertoo.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067