Espoo päätti Kuntatutor-tapahtumien sarjan

Keskiviikkona 23.9.2020 järjestetyssä Espoon Kuntatutor-webinaarissa saatiin laaja katsaus yhteistyön mahdollisuuksiin digitukipalveluiden järjestämisessä. Tapahtumaan saapui ilmoittautumisia 13 Uudenmaan kunnasta, jonka lisäksi webinaarissa vierailtiin myös maakuntarajojen ulkopuolelta. Tilaisuudessa korostui yhdessä tekemisestä saatava energia ja lisäarvo omalle työlle. Mitään ei digituessakaan tarvitse tehdä yksin.

Espoon tapahtuman teemana oli ”Espoossa on tärkeää, että digiarki sujuu”. Kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden palvelujen suhteen arvioidaan muuttuvan jatkossa aiempaa moninaisemmiksi. Palveluilta odotetaan ympärivuorikautista saatavuutta, saavutettavuutta, helppoutta ja yksilöllisyyttä. Tilaisuudessa digitukea tarkasteltiinkin monipuolisesti kaikkea Espoon kaupungin toimintaa läpileikkaavana kysymyksenä.

Palvelujen digitaalisuuden näkymisestä terveyspalveluissa ja palvelutorilla webinaarissa kertoi Terveysaseman päällikkö Anneli Lehtimäki. Kirjastojen digitukea puolestaan avasi asiakaspalvelupäällikkö Pia Koskinen. ABC-hankkeen projektipäällikkö Anu Salmela puhui kaupungin ja muiden digitukitoimijoiden yhteistyöstä, näkökulmia asiointipalvelujen digineuvontaan tarjosi asiointipalvelupäällikkö Anna-Maija Aalto ja KELA:n yhteistyötä Espoon kanssa kertasi erikoissuunnittelija Tuula Närvä.

Menestyksekäs päätös Kuntatutor-webinaareille

Espoon tapahtuma päätti menestyksekkäästi hankekauden aikana järjestetyn neljän Kuntatutor-tapahtuman sarjan. Webinaareina järjestettyihin tilaisuuksiin on kerätty yhteensä yli 200 ilmoittautumista ja edustettuina ovat olleet lähes kaikki Uudenmaan kunnat.

Webinaarien avulla on onnistuttu jakamaan ajantasaista tietoa Uudenmaan digituen tilannekuvasta, hyvät käytännöt ovat levinneet laajasti alueen kuntiin, uusia yhteistyön siemeniä on kylvetty ja tärkeää työtä digituen eteen on tehty näkyväksi. Tunnelma tapahtumissa on ollut rento ja keskusteleva. Uudenmaan Digituki -hanke kiittää kaikkia tämän vuoden kuntatutoreita aktiivisesta ja innostuneesta mukana olemisesta. Kuntatutor-toiminta jatkuu myös tulevalla hankekaudella uusien ideoiden ja suunnitelmien kanssa.

Kuntien digituki on jälleen esillä Uudenmaan Digitukiverkoston syyswebinaarin avoimessa päivässä tiistaina 13.10. klo 9.00 – 12.00. Tapahtuman teemana on ”Digituen merkitys tulevaisuudessa”.

Tilaisuuden koko ohjelman voit katsoa TÄÄLTÄ.