Etätuki vakiintuu ja kehittyy – UuDin työryhmä tukee

Uudenmaan Digitukiverkoston Etätuki-työryhmä perustettiin pandemia-ajan alkutaipaleella maaliskuussa 2020. Verkosto tahtoi reagoida nopeasti edessä olleisiin muutoksiin ja varmistaa, että tukea olisi saatavilla, vaikka perinteisiin lähitapaamisiin ei olisikaan mahdollisuutta. Ryhmän ensimmäisissä tapaamisissa kartoitettiin kenellä kaikilla olisi mahdollisuus antaa pandemian aikana etätukea ja pohdittiin, kuinka tukipalveluja voitaisiin järjestää turvallisesti sekä tehokkaasti. Hankekauden päätteeksi työryhmä kokosi sopeutumisesta oppimansa julkaisuksi.

Kuluneen reilun vuoden aikana on tapahtunut paljon, ja etätuen rooli ja asema digituen kentässä on muuttunut pysyvästi. Työryhmän ensimmäisissä tapaamisissa monet miettivät voiko etätukea edes järjestää heidän asiakkailleen. Nyt on jo selvää, että etätukea tarvitaan myös tulevaisuudessa ja sitä tulee olla saatavilla rajoitteiden purkamisen jälkeenkin.

Sitä mukaa, kun käytännön kysymykset etätuen järjestämisestä ovat ratkenneet, on myös työryhmä kääntänyt katseitaan kohti etätuen vakiinnuttamista ja uusien työkalujen sekä käytäntöjen testaamista. Hankekauden alussa työryhmä päätti jatkaa kokoontumisiaan kerran kuussa, mutta viilasi ryhmän toimintatapoja hieman uuteen suuntaan.

Tarkoituksena on, että verkoston jäsenet voisivat käyttää työryhmän tapaamisia alustana oman työnsä kehittämiselle. Jäsenet varaavat kokouksesta aikaa itselleen, jonka aikana voivat esitellä omaa toimintaansa, käyttämäänsä työkalua tai järjestää työpajan oman etätukensa kehittämiseksi. Siinä missä pandemian alkuaikoina kaikki toimijat painivat samanlaisten haasteiden parissa, ovat käytännöt nyt jo jalostuneet ja etätukipalveluiden tarjoajat pyrkivät kehittymään omia kohderyhmiään silmällä pitäen. Työryhmän jäsenille on jo muodostunut omaa erikoistunutta osaamistaan, jota he voivat jakaa ryhmän kesken.

Ajankohtaisia keskusteluja ja koulutusta työkalujen käyttöön

Työryhmä onkin kuluvan vuoden aikana toiminut eräänlaisena pikakurssina etätuen erilaisiin käytäntöihin ja mahdollisuuksiin Uudellamaalla. Hankkeiden ja verkoston jäsenten, kuten Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille -hankkeen sekä Digipisteen, esittelyt ovat tuoneet maakunnan digitukipalveluita näkyväksi ja auttaneet hahmottamaan etätuen saamia erilaisia muotoja sekä luomaan yhteistyön kanavia etätuen antajien välille.

Työkalujen esittelyt ovat puolestaan tuoneet työryhmän jäsenten tietoisuuteen parhaat työvälineet etätuen antamiseen ja mahdollistaneet uusien välineiden testaamisen isossakin porukassa. Vuoden aikana esillä ovat olleet mm. Menti, TeamViewer, Wonder.me, Kuuloliiton Digitaidot-projektin kehittämä Digitaidot-peli sekä Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkeen suunnittelema SAKKE-työkalu.

Tärkeässä roolissa työryhmän toiminnassa ovat olleet myös yhdessä työskenteleminen ja etätuen ajankohtaisten kysymysten läpi käyminen. Kelan järjestämässä työpajassa verkoston jäsenet pääsivät antamaan oman panoksensa Kelan verkkoasiointisisältöjen uudistamiseen. Toimivia ratkaisuja haettiin ohjevideoihin, tulostettaviin ohjeisiin ja sivujen rakenteeseen.

Merkittäväksi puheenaiheeksi vuoden aikana nousi mm. Finanssialan antama ohjeistus etätuen antamiseen. Virallinen suositus, jonka mukaan finanssialan palveluita ei tulisi opastaa etähallintaohjelmilla, pakotti monet etätuen antajat uudenlaiseen tilanteeseen, johon pyrittiin kehittämään yhdessä ratkaisuja.

Uudenmaan Digitukiverkoston Etätuki-työryhmä jatkaa toimintaansa myös syksyllä. Työryhmä kokoontuu syksyn aikana kolmesti ja tapaamisista ensimmäinen järjestetään tiistaina 10.8. klo 13.00 – 14.15. UuDin työryhmät ovat kaikille verkoston jäsenille avoimia, joten liittymällä verkostoon mukaan olet tervetullut mukaan yhteiseen työhön!

Uudenmaan etätukijat löydät listattuna Suomidigi-sivulta. Päivitämme sivua, joten kerro meille, jos palvelunne puuttuu listauksesta tai tietonne ovat muuttuneet.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067