Helsingin Kuntatutor-tapahtumassa käytiin monipuolisesti läpi kuntien digituen ajankohtaisia kysymyksiä

Tiistaina 18.8. järjestetty Helsingin Kuntatutor-webinaari avasi uudenlaisia näkökulmia pääkaupungin digitukeen. Webinaarissa vieraili yli 50 digituesta kiinnostunutta Uudenmaan kaikista kolkista sekä muutamia myös muista maakunnista. Tilaisuus tarjosikin runsaasti uusia ideoita ja yhteistyön kanavia digituen suunnitteluun!

Kuntatutor-tapahtumien avulla pyritään tukemaan Uudenmaan kuntien digitukipalvelujen kehittymistä jakamalla tutorkuntien omia hyviksi havaittuja kokemuksia ja toimintamalleja. Kaikissa tapahtumissa painotetaan erilaisia näkökulmia digituen antamiseen ja järjestämiseen.

Helsingin tapahtuman teemana oli ”Digituki kuntien toiminnassa – Miten Helsingin kaupunki toteuttaa digitukea?”. Helsingin visiona on olla toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Kaupunkilaisille tarjottava digituki toteuttaa strategisia tavoitteita osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja asukaslähtöisyydestä. Näkökulmia työhön tarjoiltiin sekä korkealta rakenteiden ja koordinaation tasolta että vapaaehtoisten digituen antajien ruohonjuuritasolta.

Koordinatiotehtävän korkeuksista ruohonjuuritason vapaaehtoistyöhön

Tapahtuman juontajana toimi Helsingin kaupunginkirjaston pedagoginen informaatikko Katja Jokiniemi, joka toi ensin ”lavalle” Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkulan esittelemään lyhyesti Kuntatutor-konseptin periaatteita. Tämän jälkeen vuorossa oli kaupunginkanslian vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen, joka avasi yleisölle Helsingin digituen rakennetta. Helsingin kaupungin toimipisteissä ja asukastaloissa digitukea on annettu jo yli 20 vuoden ajan, eikä tarve ole ainakaan vielä vähentynyt, joskin apua tarvitaan nykyään uudenlaisissa kysymyksissä.

Kaupunki toimi digituen tuottamisessa ja kehittämisessä tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yksi näistä on Enter ry, jonka vs. toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki kertoi seuraavaksi vapaaehtoistyöstä kaupungin digituen apuna. Etelämäki muistutti, että yhdistykset eivät voi yksinään hoitaa kuntien tehtäviä, mutta ne voivat toimia arvokkaana kumppanina ja yhteistyölle kannattaakin aktiivisesti etsiä sopivia paikkoja. Vielä ennen taukoa juontaja Katja Jokiniemi piti puheenvuoron digituen roolista Helsingin kaupunginkirjastossa.

Monipuolisesti digituen ajankohtaisista kysymyksistä

Kahvittelun jälkeen Helsingin työväenopiston tietotekniikan suunnittelijaopettaja Juhana Mykrä kävi läpi etädigituen uusia mahdollisuuksia. Korona-aika ja sen tuomat rajoitukset toivat uudella tavalla esille etädigituen tarpeen ja merkityksen. Myös Helsingin kaupunki käynnisti huhtikuun aikana etänä annettavan digituen antamisen ja etätuen kohdalla voidaankin jo hyvällä syyllä puhua ”uudesta normaalista”.

Helsingin kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön digituen koordinaattori Ari Tammi kävi puolestaan läpi digituen viestintää ja sen kehittämistä tulevaisuudessa. Päivän päätteeksi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ICT-asiantuntija Päivi Lassila kertoi Digilähettiläs-ohjelmasta ja Joensuun kaupungin projektisuunnittelija Elina Honkaselkä avasi henkilöstön digiosaamisen tasoja.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067