Digitaalisten laitteiden ja palveluiden myynnissä tarvitaan eettisen kaupankäynnin periaatteita

Julkilausumien avulla Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) pyrkii vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin. Yhdistämällä verkoston voimat yhteisen viestin taakse haluamme tavoittaa laajemman yleisön ja saada äänemme kuuluville. Julkilausuman on suunnitellut ja toteuttanut verkoston jäsenistä koostuva työryhmä. Se on vahvistettu ja allekirjoitettu verkoston webinaaritapahtumassa 12.10.2021.

Digitaalisten laitteiden ja palveluiden myynnissä tarvitaan eettisen kaupankäynnin periaatteita

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) haluaa vahvistaa eettisen kaupankäynnin periaatteiden käyttöä sähköisten laitteiden ja palveluiden myynnissä. Julkilausuman allekirjoittajat kutsuvat myyntityötä tekevät yritykset kehittämään yhteisiä ratkaisuja vastuullisen kaupankäynnin edistämiseksi digituen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena tulee olla, että asiakkaat kokevat ostamiensa laitteiden ja palveluiden vastaavan tarpeitaan ja että tarpeettomat sekä päällekkäiset hankinnat voidaan välttää jo myyntivaiheessa.

Yhteisten ratkaisujen ja keskinäisen dialogin tarve on molemminpuolinen. Digitukijat kohtaavat tukea antaessaan usein tilanteita, joissa asiakkaille on myyty tuotteita, joita he eivät tarvitse. Päällekkäisten nettiliittymien peruminen ja tarpeettomien laitteiden palauttaminen on turhauttavaa, aikaa vievää ja kallista sekä asiakkaille että myyjille.

Jos laitteiden ja palveluiden myyntiä ei koeta luotettavana, jäävät myös hyödylliset ja iloa arkeen tuovat hankinnat tekemättä.

Digituen parissa toimivien asiantuntemus auttaisi uusien näkökulmien tuomisessa myyntityön mahdollisiin sudenkuoppiin.

Digitukijoiden asiantuntemusta hyödyntämällä voidaan luoda ohjenuoria ja käytäntöjä eri asiakasryhmien huomioimiseen ja kuluttajille selkokielisiä ohjeita sopivan tuotteen hankkimiseen.

– Kun myyjät osaavat kohdata esimerkiksi seniorit entistä paremmin, kokee kumpikin osapuoli tilanteen miellyttävämmäksi ja asiakkaan tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi ostotilanteessa. Osaamista eri kohderyhmien kohtaamiseen ja kuunteluun kannattaa kasvattaa, kannustaa Tiina Etelämäki Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

– Keskusteluyhteyden luominen digituen antajien ja yritysten välille on hyvin tärkeää, ja Elisa haluaa olla mukana kehittämässä tätä yhteistyötä. Parhaiden käytäntöjen ja havaittujen haasteiden jakaminen edesauttaa eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtämistä ja huomioimista – niin myyntityössä kuin palveluiden käyttöönoton varmistamisessa. On kaikkien yhteinen etu, että asiakas tulee ymmärretyksi ja saa digitaalisista palveluista toivomansa hyödyn. Tätä Elisa edesauttaa kuuntelemalla ja opastamalla asiakasta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan, vahvistaa yhteistyöhön verkoston kanssa kutsutun Elisa-yrityksen palvelujohtaja Annukka Matilainen.

Laitteiden hankkimista ei tarvitse jännittää – digirohkeuteen voi hakea vahvistusta digituesta

Uudenmaan digitukiverkoston vuoden 2021 teemana on digirohkeus. On tärkeää muistuttaa, että digilaitteiden tai -palveluiden hankkimista ei tarvitse pelätä tai jännittää. Yksin ei tarvitse valintojensa kanssa jäädä eikä kaikkea tarvitse tietää tai osata. Myyjän tulee eettisten pelisääntöjen lisäksi ottaa huomioon kuluttajan erityistarpeet ja kuluttajan tulee osata kertoa omasta tilanteestaan. Ammattitaitoinen myyjä osaa myös kartoittaa kuluttajan tilannetta. Parhaimmillaan myyntitilanne on asiakkaan ja myyjän yhteistyötä hyvän ratkaisun löytämiseksi.

Apua voi pyytää jo hankintaa pohtiessa. Digituki auttaa, mikäli oma digiosaaminen ei tunnu riittävän tuoteviidakossa suunnistamiseen. Tukea voi pyytää esimerkiksi omien tarpeiden määrittämiseen ja myös neuvoja laitteiden hankintaan on saatavilla. Esimerkiksi ENTER ry tarjoaa oppaita ja tietoiskuja digilaitteiden hankkimiseen.

Syytä hätään ei myöskään ole, jos jo tehdyn hankinnan sopivuus on alkanut epäilyttämään. Ei ole minkäänlainen häpeä pyytää apua ja tukea, mikäli tehty kauppa ei olekaan halutun kaltainen. Kuluttajaa suojaaviin lakeihin kannattaa tutustua, jotta tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa asiakkaana. Kuluttajansuoja koskee myös puhelimessa ja netissä tapahtuvaa myyntiä. Apua kysymyksiin voi hakea Kuluttajaliitolta jäsenneuvonnasta ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonnasta.

– Netin tai puhelimen kautta ostaessa sopimuksen voi pääsääntöisesti aina peruuttaa 14 päivän sisällä laitteen vastaanottamisesta tai palvelusopimuksen tekemisestä. Tavarassa tai palvelussa ei tällöin tarvitse olla mitään vikaa – riittää, että on muuttanut mielensä koskien ostopäätöstä. Palautusoikeus ei pääty, vaikka laitetta olisi kokeiltu, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vinkkaa.

 

ALLEKIRJOITTAJAT

PÅ SVENSKA – JULKILAUSUMA RUOTSIKSI

IN ENGLISH – JULKILAUSUMA ENGLANNIKSI

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067