Digitaidot mukaan kotoutumisen edistämiseen

Julkilausumien avulla Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) pyrkii vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin. Yhdistämällä verkoston voimat yhteisen viestin taakse haluamme tavoittaa laajemman yleisön ja saada äänemme kuuluville. Julkilausuman on suunnitellut ja toteuttanut verkoston jäsenistä koostuva työryhmä. Se on vahvistettu ja allekirjoitettu verkoston webinaaritapahtumassa 11.5.2021.

Digitaidot mukaan kotoutumisen edistämiseen

Uudenmaan Digitukiverkoston (UuDi) mielestä maahan muuttaneiden digitaitoja tulee vahvistaa osana kotoutumista. Julkilausuman allekirjoittajat muistuttavat, että digitaidot ovat kansalaistaito, jota tarvitaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen siinä missä kielitaitoa tai kulttuurin tuntemusta.

Digiosaamista tulee arvioida ja vahvistaa heti kotoutumisprosessin alusta lähtien. Digitaitoja ja niihin tarvittavaa tukea tulee tarjota kotoutumista edistävien taitojen opetuksen osana.

Aktiivisuus yhteiskunnassa, osallisuus ja tasavertainen toimijuus edellyttävät kykyä käyttää sähköisiä palveluita itsenäisesti. Digitaitoja tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla viranomaisasioinnista koulutukseen ja vapaa-ajan toimintaan. Suomessa kaikki työpaikkahakemuksista ruoan tilaamiseen ja tukien hakemisesta lasten koulunkäynnin seuraamiseen toimii sähköisesti. Digitaaliset palvelut ovat ensisijainen ja kustannustehokas tapa hoitaa arjen asioita sekä asiakkaan että palveluiden tarjoajan näkökulmasta.

Maahan muuttaneiden koulutustaso ja digitaidot vaihtelevat merkittävästi. Osalle Suomeen muuttaville digitaalisten palveluiden käyttö on arkipäivää, kun taas toiset eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta. Tämän vuoksi maahan muuttaneille suunnatun digituen tulisi myös olla monimuotoista: vasta-alkajille kädestä pitäen annettavaa tukea sekä pidemmällä oleville selkeitä monikielisiä ohjeistuksia sähköisten palveluiden käyttöön.

– Digikotoutumisen kannalta on tärkeää, että tukea on saatavilla ja että digitaidoilla on selkeä rooli muun opetuksen rinnalla. Yksi haaste on, että palvelut ovat hajaantuneet ja maahan muuttaneet joutuvat kiertämään virastosta toiseen hoitamassa omia asioitaan. Digitaalisten palveluiden käyttö säästäisi aikaa ja rahaa, mutta siihen tarvitaan suomen kielen taitoa sekä digitaitoja. Digikotoutumisen myötä verkkopalveluissa voi oppia asioimaan itsenäisesti ja arki helpottuu, toteaa Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein.

Sujuvat palvelut yhteiskehittämisellä

Siinä missä digitaitoja pitää opettaa osana kotoutumista, tulisi eri maahanmuuttaja ryhmät ottaa mukaan sähköisten palvelujen suunnitteluun. Näin voidaan varmistaa, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja että niissä käytetty kieli on selkeää sekä ymmärrettävää. Kielitaidon puute ei saa muodostua esteeksi palveluiden käytölle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Sähköisten palveluiden käyttö tulee ohjeistaa monikielisesti.

Kaikilla ei ole käytössään tietokonetta tai nettiyhteyttä, eikä myöskään tietoa julkisista digiasiointipisteistä. On huolehdittava, että tieto julkisessa käytössä olevista laitteista saavuttaa myös henkilöt, jotka eivät osaa vielä suomea. Erityisesti koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa julkisten palveluiden saavutettavuus korostuu entisestään.

– Digitaidot tulee kytkeä vahvasti osaksi laajempaa kotoutumisprosessia. Digituen osaajat voivat tulla aktiivisesti mukaan kotoutumisen edistämistoimien suunnitteluun. Digitaidot ovat edellytys aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle, vahvistaa Uudenmaan Digituki –hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen.

ALLEKIRJOITTAJAT

PÅ SVENSKA – JULKILAUSUMA RUOTSIKSI

IN ENGLISH – JULKILAUSUMA ENGLANNIKSI

KATSO VIDEOVERSIO JULKILAUSUMASTA

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067