Digituki auttaa eriarvoisuuden torjumisessa

Julkilausumien avulla Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) pyrkii vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin. Yhdistämällä verkoston voimat yhteisen viestin taakse haluamme tavoittaa laajemman yleisön ja saada äänemme kuuluville. Julkilausuman on suunnitellut ja toteuttanut verkoston jäsenistä koostuva työryhmä. Se on vahvistettu ja allekirjoitettu verkoston webinaaritapahtumassa 13.10.

Digituki auttaa eriarvoisuuden torjumisessa

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) toivoo julkista keskustelua palveluiden digitalisoitumisen eriarvoistavista vaikutuksista ja digitaalisen kuilun ehkäisystä. Julkilausuman allekirjoittajat haastavat päättäjät ja palveluntarjoajat selvittämään digituen ja kansalaisten digitaitojen kehittämisen merkitystä eriarvoisuuden torjumisessa.

Palvelut digitalisoituvat kiihtyvällä vauhdilla. Koronakevät nosti näyttävästi esiin digitaalisten palveluiden parhaita puolia. Monille oli suuri helpotus, kun kotoa poistumatta saattoi hoitaa töitä ja arkea normaaliin tapaan. Esimerkiksi kulttuurin saralla kehitys on tuonut valtavan määrän uusia palveluita kaikkien ulottuville.

Samalla on kuitenkin herännyt huoli niistä, joiden digitaidot eivät riitä kaikkien palveluiden käyttämiseen netissä. Digitukea tarvitsevien joukkoon kuuluu paljon eri ikäisiä ja eri lähtökohdista tulevia ihmisiä. Lisäksi yhteiskunnan laidalla elävien kanssa töitä tekevien on täytynyt miettiä, kuinka kasvokkaiset tapaamiset korvataan.

Varallisuuden puute ei saa olla omista asioista huolehtimisen esteenä. Korona-aikana monet virastot, kohtaamispaikat ja digitukipisteet olivat suljettuina. Aukioloista tiedotettiin verkossa, jonne ei ole pääsyä, kun yhteydet, laitteet ja taidot puuttuvat. Kohtuullinen älylaitteen hankintakustannus tulisikin huomioida ennaltaehkäisevässä tai täydentävässä toimeentulotuessa. Lisäksi erilaisten kohtaamispaikkojen ja virastojen tulisi tarjota asiakkaille maksuttomia verkkoyhteyksiä.

– Vaarana on, että ihmiset putoavat kokonaan pois palveluista ja katoavat kartalta. Monen kohdalla kyse on perustoimeentulosta tai katon pitämisestä pään päällä. Tämä pandemia on tehnyt selväksi, että auttaminen kasvokkain ei ole aina mahdollista ja digitaalisten kohtaamisten saama painoarvo vain kasvaa tulevaisuudessa. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät valmiudet, resurssit ja taidot pysyä mukana digikelkassa, toteaa Kriminaalihuollon tukisäätiön Hard Luck -nettikahvilan vastaava ohjaaja Katja Kivipuro.

Silta yli digitaalisen kuilun

Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston tänä vuonna tekemän yhteisen Digitaitokartoituksen vastaajista yli 5 prosenttia ei käytä arjessaan lainkaan tietokonetta1. Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin maaraportin mukaan 24 prosentilla väestöstä taas ei ole digitaalisia perustaitoja2. Kuinka pidämme huolta, että palvelut ovat myös heidän saatavillaan jatkossakin? Digitalisaatio luo uudenlaisia eriarvoisuuden muotoja, joiden ehkäiseminen vaatii panostuksia kaikkien suomalaisten digitaitojen kasvattamiseen.

Digituen avulla voidaan muodostaa silta, jota pitkin digitaalinen kuilu ylitetään. Digituella tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta digitaalisten palvelujen itsenäiseen ja turvalliseen käyttöön. Se on usein tärkeä keino myös yhteiskunnan laidalla olevien auttamisessa arjen digiasiointiin. Olisikin tärkeää, että eri aloilla osattaisiin ottaa digitaidot puheeksi palvelutilanteissa ja ohjata tarvittaessa digituen ääreen.

– Suomalaisten tulisi tunnistaa omat digituen tarpeensa ja digitukea täytyisi olla saatavilla kaikille sitä tarvitseville. Uudenmaan Digitukiverkostoon kuuluu jo monipuolisesti erilaisille kohderyhmille digitukea antavia, mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä tavoittaaksemme kaikki tukea tarvitsevat. Digitukea voi tarvita kuka tahansa meistä iästä ja taustasta riippumatta, muistuttaa Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkula.

ALLEKIRJOITTAJAT

PÅ SVENSKA – JULKILAUSUMA RUOTSIKSI

1  Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraportti 2020: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/finland

2  Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteinen digitaitokartoitus: https://vm.fi/-/suomalaisten-digitaidot-ovat-suurimmaksi-osaksi-hyvalla-tasolla-digitaitokartoitus-nosti-esiin-myos-huolenaiheita

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067