Kuntatutor-tapahtumien sarja alkoi Järvenpäästä

Vuoden 2020 Kuntatutor-tapahtumien sarja alkoi tiistaina 19.5. Järvenpään kaupungin ja Uudenmaan Digituki -hankkeen yhteistyönä verkkoympäristössä järjestämällä digitukifoorumilla. Tutorkunnat pyrkivät tapahtumien avulla tukemaan Uudenmaan muiden kuntien digitukipalvelujen kehittymistä jakamalla omia hyviksi havaittuja kokemuksiaan ja toimintamallejaan.

Kaikissa Kuntatutor-tapahtumissa painottuvat erilaiset näkökulmat digituen antamiseen ja järjestämiseen. Järvenpään tapahtuman teemana olivat digituen hyvät käytänteet kansalaisopistojen hankkeissa Uudellamaalla. Ohjelmassa oli keskustelua digituen erilaisista muodoista, niihin liittyvistä kansalaisopistojen hankkeista sekä digituen merkityksestä hyvinvoinnin edistämisessä.

Ensimmäinen Kuntatutor-tapahtuma keräsi iltapäivän aikana yli 50 osallistujaa 15:stä kunnasta ympäri Uuttamaata. Hieno osallistujamäärä kertoo kasvavasta kiinnostuksesta digituen suunnittelua kohtaan. Tapahtuma oli myös osoitus digitaalisten alustojen potentiaalista tilaisuuksien järjestämisessä. Kuntatutorit tarttuivat poikkeustilanteessa ennakkoluulottomasti haasteeseen ja suunnittelivat ohjelman verkkoympäristöön sopivaan muotoon.

Hankkeet esittäytyivät

Tapahtuma aloitettiin Järvenpään Opiston rehtorin Mika Hagelinin tervehdyksellä, jonka jälkeen Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkula esitteli lyhyesti Kuntatutor-toimintaa ja Uudenmaan Digitukiverkostoa. Tämän jälkeen siirryttiin päivän teeman mukaisesti kansalaisopistojen hankkeiden esittelyihin.

Vantaan aikuisopiston Johanna Friskberg esitteli Digiarki-hanketta, joka pyrkii antamaan asiakkaiden tarpeita vastaavaa neuvontaa mm. lyhytkurssien, luentojen, digiapupisteiden ja poikkeustilanteen myötä etätuen avulla. Hae mut! Digistä mua! -hankkeen matalan kynnyksen koulutustoiminnasta kertoi hankepäällikkö Heidi Vesa. Hanke toteuttaa yksilö- ja pienryhmävalmennuksia sekä Pop Up -tyylisiä teemallisia koulutustapahtumia.

Omnian Sähköisen asioinnin ABC -hankkeessa puolestaan luodaan toimintamalli, joka rohkaisee, innostaa ja valmentaa sähköiseen asiointiin henkilöitä, joiden digitaaliset taidot tarvitsevat vahvistamista. Projektipäällikkö Anu Salmela kertoi, että opastuksia on pidetty mm. OmaKannasta, pankkitunnistautumisesta ja Espoon kaupungin sähköisistä terveyspalveluista.

Digituella on suuri yhteiskunnallinen merkitys

Tauon jälkeen Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen puhui kansalaisopistojen roolista omaehtoisen digiyhteiskunnan toimimisessa. Nuottanen totesi digitaalisuuden edistävän parhaimmillaan demokratiaa, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja osallisuutta, mutta kiinnitti huomiota digitaidottomuuteen, joka voi syrjäyttää työelämästä ja monista palveluista. Sivistystoimijoille voi muodostua tärkeä rooli nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Paneelikeskustelussa pohdittiin kuin tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia digituen tarvitsijoita? Panelisteina olivat KELA:n ryhmäpäällikkö Jaana Himilä, Enter ry:n projektisuunnittelija Päivi Savolainen, Järvenpään Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen sekä Järvenpään kotoutumispalvelujen erityisasiantuntija Arja Loima. Etäisyydestä huolimatta panelistit löysivät keskustelussa hedelmällisiä yhteistyön mahdollisuuksia ja kommentoivat kuntien roolia digituen järjestämisessä kiinnostavasti omista näkökulmistaan.

Tapahtuman päätti Demos Helsingin Mirja Hämäläinen, joka esitteli uunituoreen Digihyvinvoinnin tiekartta Suomelle -julkaisun ehdotuksia digihyvinvoinnin lisäämiseksi. Digitaitojen todettiin olevan yksi digihyvinvoinnin edellytys, jonka vuoksi niitä pitää päivittää koko elämän ajan.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067