Kuntien digituki -webinaari päätti kuntien digitukisparraukset

Uudenmaan Digituki -hankkeen järjestämät kuntien digitukisparraukset huipentuivat keskiviikkona 6.10.2021 järjestettyyn Kuntien digituki -webinaariin. Tilaisuudessa kuultiin sparraukseen osallistuneiden kuntien mietteitä kokemastaan ja sparrausta järjestämässä olleiden hankkeen kuntatutoreiden näkökulmia kokonaisuuden onnistumisesta. Sparrausten aikana syntynyt digitukiyhteistyön henki kantoi myös webinaariin, jossa kaikkien osapuolten innokkuus sai runsaasti kiitosta.

Tilaisuuden avasi Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen, joka kävi puheenvuorossaan läpi kuntatutortoimintaa eri hankekausien ajalta. Vuoden 2019 aikana tutorkunnat tutustuivat toistensa digituen järjestelyihin, viime vuonna tutorit järjestivät muille Uudenmaan kunnille digitukiwebinaareja ja tänä vuonna pyrittiin syventämään yhteistyötä kuntien digitukisparrausten avulla.

Sparrausten tavoitteena on ollut, että kunnat löytävät yhteisen työskentelyn avulla uusia työkaluja, menetelmiä ja rakenteellisia ratkaisuja digituen kehittämiseen. Keskusteleva malli on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi ja johtanut monissa kunnissa konkreettisiin askeliin digitukipalvelujen kehittämiseksi.

Kokemuksiaan sparrauksista tilaisuudessa olivat kertomassa informaatikko Mari Ahokas Pornaisista, kehittämisjohtaja Teemu Laakso Tuusulasta ja vs. kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield Karkkilasta. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen avasi aiemmin tutorkuntana toimineen Porvoon digituen järjestelyjä ja kehitystä.

Tauon jälkeen ääneen pääsivät kuntatutorit. Kuntatutoreiden tehtävänä osana Uudenmaan Digituki -hankkeessa on ollut muiden Uudenmaan kuntien tukeminen digitukipalveluiden kehittämisessä. Paneelikeskustelussa mukana olivat erityissuunnittelija Ari Tammi Helsingistä, koordinaattori Ester Kaljula Vantaalta ja palveluesimies Satu Ahonen Espoosta. Kolmikko pohti keskustelun aikana verkostotyön merkitystä digituen kehitykselle ja avasi omien paikallisten verkostojensa syntymistä sekä järjestelyjä.

Päivän päätteeksi Digi- ja väestötietoviraston Mirva Gullman esitteli kunnille suunniteltua tukea digituen kehittämiseen. Esillä oli mm. vuoden 2022 alussa toteutettava kunnille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on auttaa kuntia digituen järjestämisessä. Hyvä tärppi on myös Digituen osaamismerkki, joka on oiva tapa tukea kunnan omien työntekijöiden osaamista.

Uudenmaan Digituki -hanke kiittää kaikkia sparrauksiin osallistuneita hienosta kokonaisuudesta! Erityiskiitos kuuluu kaikille ahkerasti urakoineille kuntatutoreille, joista osa on toiminut hankkeen mukana kaikilla hankekausilla.

Kaikki webinaarissa esitetyt materiaalit ovat saatavilla myös jälkikäteen ottamalla yhteyttä Uudenmaan Digituki -hanketiimiin.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067