Kuntien digitukisparraukset pääsivät vauhtiin

Kuntien digitukisparraukset ovat alkaneet suunnitelmien mukaisesti helmikuun aikana. Uudenmaan Digituki -hankkeen kuntatutorit vierailevat kevään aikana virtuaalisesti yhteensä viidessä Uudenmaan kunnassa. Tavoitteena on, että kunnat löytävät keskustelujen ja yhteisen työskentelyn avulla uusia työkaluja, menetelmiä ja rakenteellisia ratkaisuja digituen kehittämiseen.

Jo ensimmäisissä tapaamisissa on käynyt selväksi, että Uudenmaan kunnissa on vahva tahto kehittää digitukea. Koronakriisistä johtuva poikkeustilanne on vahvistanut ja kiihdyttänyt entisestään uuden suunnittelua ja digituen tuomista osaksi kuntalaisten arkea. Tästä kertoo myös digitukisparrauksen suosio. Kysynnän vuoksi hanke järjestää syksyllä toisen sparrauskierroksen kunnille, jotka eivät mahtuneet mukaan kevään keskusteluihin.

– On ollut hienoa huomata, että aloituskeskustelujen aikana kuntien edustajat ovat tarttuneet heti konkreettisiin ideoihin, joita voivat hyödyntää omassa työssään. Tarkoitus ei ole, että saamme kaikki kunnat toteuttamaan digitukeaan samalla tavalla, vaan että sparraus inspiroi kokeilemaan sellaista, mitä ei muuten välttämättä tulisi mieleen testata. Samalla vahvistamme yhteistä kuvaa siitä, minkälaista digitukea Uudellamaalla on saatavilla ja mitä kaikkea sen piiriin kuuluu, iloitsee Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen.

Tapaamisissa esillä erityisesti digituen koordinointi

Yksi tapaamisissa vahvimmin nousseista teemoista onkin ollut kunnissa annettavan digituen kokonaisuuden hahmottaminen, kartoittaminen ja koordinointi. Laajan palveluiden kirjon tuominen yhteen edistäisi suunnittelutyötä, mutta kuinka verkoston kehittämisessä kannattaisi edetä? Mikä olisi sopiva paikka kunnan organisaation rakenteissa koordinaation toimivuuden ja kattavuuden varmistamiseksi? Toinen aloitustapaamisissa paljon puhuttanut teema on korona-ajalle tyypillisesti ollut etädigituki. Mistä etätuen suunnittelu kannattaa aloittaa ja kuinka sitä kannattaisi toteuttaa?

Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja sparrauksen seuraavissa tapaamisissa, joihin kuntatutorit suunnittelevat ensimmäisessä tapaamisessa askarruttaneihin asioihin pureutuvan ohjelman. Tämän jälkeen kunnilla on vielä mahdollisuus sopia lisätapaamisista, mikäli yhteistyötä halutaan jatkaa ja laajentaa.

Digitukisparraukset päättyvät syksyllä järjestettävään webinaariin, jossa kuntien työntekijöillä on mahdollisuus purkaa sparrauksesta saatuja kokemuksia ja pohtia digituen kehittämisen tulevaisuutta yhdessä vertaisten kanssa.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067