Kuntien digitukisparraus – vertaistukea kuntatutoreilta

Uudenmaan Digituki -hankkeen kuntatutoreiden toiminta jatkuu ja kehittyy vuonna 2021. Kuntatutorien tehtävä Uudenmaan Digituki -hankkeessa on muiden Uudenmaan kuntien tukeminen digitukipalveluiden kehittämisessä. Kuntatutor-toiminnassa on vuonna 2021 mukana neljä kuntaa: Espoo, Helsinki, Vantaa sekä uutena lisäyksenä Hyvinkää.

Uudella hankekaudella kuntatutorit tarjoavat digitukisparrausta eli vertaistukea kuntien digituen kehittämiseen. Uudenmaan kunnat voivat kutsua tutoreita keskustelemaan ja kertomaan digituen kehittämisestä sekä kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksista. Tapaamisen aikataulu, järjestelyt ja teemat suunnitellaan kunnille räätälöidysti. Tarkoituksena on, että Uudenmaan kunnat voivat keskustelujen ja yhteisen työskentelyn avulla tarttua juuri niihin kysymyksiin, jotka digituen kehittämisessä askarruttavat.

Kuntien tarpeet edellä

Kuntien digitukisparraukset järjestetään kunnalle parhaiten sopivalla tavalla paikan päällä tai etäyhteyksien välityksellä. Tapaamiseen voi osallistua millä tahansa kokoonpanolla ja ohjelma voidaan suunnitella juuri oman kunnan tarpeita vastaavaksi. Ohjelman valmistelusta ja toteutuksesta vastaavat hankkeen kuntatutorit yhdessä hanketiimin kanssa. Käytännössä ohjelmassa voi olla mitä tahansa työpajoista luentoihin tai keskusteluihin digituen tarpeesta ja yhteistyökokeilujen toteuttamisesta.

– Digitukisparrausta tutoreilta toivovat kunnat voivat osallistua tapaamiseen esimerkiksi kymmenhenkisellä porukalla, joka ei ole koskaan kuullutkaan digituesta, tai kahden pitkään digituen kanssa töitä tehneen voimin. Haluamme työskennellä joustavasti ja antaa kunnille mahdollisuuden itse kertoa, missä asioissa kaipaavat sparrausta. Mielessä voi olla jokin hyvin selkeä jalostuksen kohde tai vain yleinen kiinnostus digitukipalvelujen kehittämiseen tai perustamiseen. Valmistelemme tapaamisen huolellisesti vastaamaan toiveita, kertoo Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen.

Uudenmaan Digituki -hanke kartoittaa digitukisparraukseen osallistuvia kuntia tammikuun aikana. Ota yhteyttä hanketiimiin, jos haluat kuntasi osallistuvan kuntien digitukisparraukseen keväällä 2021. Tulemme mielellämme kertomaan lisää digituesta kuntanne toimijoille. Tapaamisen aikataulusta ja yksityiskohdista sovitaan yhdessä tutorkuntien kanssa.

Kuntien digitukisparrauksen lisäksi kuntatutorit jatkavat vuonna 2020 menestyksekkäästi järjestettyjä Kuntatutor-tapahtumia syksyllä 2021. Kuntatutorit yhdistävät silloin voimansa ja järjestävät kuntien työntekijöille suunnatun seminaaripäivän. Seminaarin ohjelmasta ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin syksyn lähestyessä.

Kuntatutorit edistävät Uudenmaan kuntien digituen kehittymistä

Kuntatutorit toimivat osana Uudenmaan Digituki -hankkeen kokonaisuutta. Kuntatutor-toiminnan tavoitteena on saada kuntia kehittämään omia digitukipalvelujaan, jotta kuntalaiset voisivat käyttää tarjottuja digitaalisia palveluja itsenäisesti. Samalla pyritään edistämään kuntien välistä yhteistyötä digituen saralla.

Vuoden 2020 aikana kuntatutorit järjestivät neljä kuntien työntekijöille suunnattua webinaaria, joihin kerättiin yhteensä yli 200 ilmoittautumista. Tapahtumissa oli edustusta lähes kaikista Uudenmaan kunnista ja niiden avulla onnistuttiin jakamaan ajantasaista tietoa Uudenmaan digituen tilannekuvasta, levittämään hyviä käytäntöjä laajasti alueen kuntiin, kylvämään uusia yhteistyön siemeniä sekä tekemään näkyväksi tärkeää työtä digituen eteen.

Sähköisiä palveluja hyödyntämään pyrkivien kuntien kannalta digituen järjestäminen on tärkeä kysymys. Vuonna 2019 voimaan tulleessa laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) säädetään sähköisten palvelujen järjestämisestä sekä niihin liittyvästä tuesta. Laki velvoittaa viranomaiset järjestämään tukea tarjoamiensa digipalveluiden käyttöön. Julkisten palveluiden sähköistyessä kiihtyvällä tahdilla, on huomioon otettava myös digitaitojen vahvistaminen niin ammattilaisten kuin kuntalaistenkin kohdalla.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067