Materiaalipankki

Uudenmaan Digituki -hanke on koonnut verkoston materiaalipankkiin hyödyllisiä tietoja, materiaaleja ja resursseja verkoston jäsenille sekä muille digituen parissa työskenteleville. Materiaalipankki on jaettu kolmeen teemaan, joiden avulla löydät helposti itsellesi hyödylliset sisällöt. Teemoja ovat verkoston koordinointi, digituen antaminen ja digituen kehittäminen. Teemojen sisällöt perustuvat Uudenmaan Digituki -hankkeen tekemiin havaintoihin ja tiedonkeruuseen hankekausien ajalta. Materiaalipankista löydät myös hankkeen ja verkoston toteuttamia sisältöjä.

Verkoston koordinointi

Uudenmaan Digituki -hanke kokosi ja koordinoi hankekausiensa aikana Uudenmaan Digitukiverkostoa (UuDi). Laajan ja monimuotoisen UuDin kanssa työskenteleminen antoi hanketiimille runsaasti oppia digitukiverkostojen ja yleisemmin verkostojen järjestämisestä.

Uudenmaan Digitukiverkoston käsikirja 2020-21

– UuDin käsikirjasta löydät vahvoja esimerkkejä verkoston ohjaamisesta ja suunnitelmallisuuden merkityksestä. Ennen toimintansa aloittamista verkosto päätti yhdessä arvoistaan ja periaatteistaan, jotka ohjasivat toimintaa hankekausien aikana. Selkeät suunnitelmat tiivistyvät helposti sisäistettäväksi kokonaisuudeksi ja lämminhenkinen ulkoasu sekä tervetuliaiset houkuttelevat mukaan toimintaan.

Koordinoijan käsikirja

– Tiivis esitys hankkeen lähtökohdista ja suunnitelmasta verkoston koordinoimiseen. Työssä korostui erityisesti verkoston jäsenten mahdollisuus osallistua toimintaan itselleen sopivimmalla tavalla. Koordinoijan tulisi suunnittella verkosto mahdollistamaan kaikkien jäsenten aktiivisuus.

Hyvät käytännöt

– Hanketiimi kokosi viimeisen hankekauden päätteeksi yhteen työstä oppimaansa, jotta ns. hiljainen tieto saataisiin siirrettyä työtä jatkaville. Kuvatuiksi tulivat mm. verkoston koordinnoinnissa tärkeäksi osoittautunut työryhmätyöskentely, ydinryhmän rooli verkoston toiminnassa ja koordinaatiotyön merkitys ylipäänsä.

Työryhmätyöskentely

– UuDin tärkeimmäksi yhteistyön muodoksi nousivat verkoston työryhmät. Tekstissä on kuvattu avoimen työryhmätoiminnan periaatteet ja logiikka. Tarkemmin työryhmien tuloksiin pääset tutustumaan täältä, täältä ja täältä.

Digituen antaminen

Oletko uusi toimija digituen kentällä? Linkkien takaa löydät hyviä resursseja aloittelevan digitukitoimijan työhön.

Suomidigi

– Suomidigin Digituki-sivuilta löydät tietoa ja tukea digituen järjestäjille ja antajille. Tarjolla on koulutuksia ja itseopiskelumateriaaleja erilaisista digituen kenttään kuuluvista kysymyksistä, hyviä käytänteitä digituen antamiseen ja tietoa hankkeista, tutkimuksista ja julkaisuista.

Digituen osaamismerkit

– Digitukija-osaamismerkki tarjoaa tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Digitukija voi arvioida verkossa suoritettavien tehtävien avulla omaa osaamistaan digitaitojen, ohjaustaitojen ja digituen eettisen ohjeistuksen osalta ja halutessaan hakea osaamisensa todisteeksi osaamismerkin.

Digituen eettinen ohjeistus

– Digituen eettinen ohjeistus on koottu yhteen digituen järjestäjien toiveesta ja tarpeesta. Ohjeistus esittelee digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.

Digitreenit

– YLE:n Digitreeneistä löydät apua ja niksejä kännyköiden, tietokoneiden ja digipalvelujen käyttöön. Digitreenit ovat kätevä työkalu digitaitojen opettamiseen. Muita hyviä resursseja digituen antajalle ovat esimerkiksi SeniorSurfin opastusmateriaalit, Enter ry:n itseopiskelumateriaalit, Kuuloliiton Digitaidot-projektin tietopankki ja Uudenmaan Digituki -pilotin keräämät hyvät käytännöt.

Digituen kehittäminen

Oletko kiinnostunut digituen eri muotojen kehittämisestä tai digituen näkyvyyden vahvistamisesta? Linkkien takaa löydät työkaluja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Valtakunnallinen digitukiverkosto

Ilmoittaudu mukaan digituen valtakunnalliseen verkostoon! Olemalla mukana saat ajankohtaista tietoa digituen verkostotapahtumista ja kehittämisestä. Verkostossa voit osallistua digituen kehittämiseen omalle organisaatiollesi tärkeimmissä kysymyksissä.

Digitukijat

Seuraa digituen ajankohtaisia kuulumisia Digitukijat-ryhmässä Facebookissa. Digitukijoiden ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka työnsä puolesta tai vapaaehtoisena ovat tekemisissä digituen kanssa. Ryhmän ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietoviraston digituen tiimi.

Toimintaympäristön äkillinen muutos: miten sopeutua?

Keväällä 2020 koronapandemian takia astui voimaan poikkeuslaki, joka mm. rajoitti riskiryhmään kuuluvien liikkuvuutta ja fyysisten palvelujen aukioloja. UuDi reagoi toimintaympäristön muutokseen nopeasti perustamalla Etätuki-ryhmän. Tähän koontiin on kuvattu ryhmän toiminta menetelminä, joita voidaan hyödyntää toimintaympäristön muutoksissa jatkossakin.

Kotiin vietävän tuen palvelukuvaus

Kotiin vietävä tuki -työryhmän työpajoista koostettiin hanketiimin toimesta palvelukuvaus, joka koostuu kahdesta asiakaspersoonasta (1 ja 2), asiakaspolusta, vaihtoehtojen kartoittamisesta ja service blueprint -mallista. Materiaalit on tarkoitettu kotiin vietävän tuen jatkokehittämiseen.

Palautekyselymalli

Hankkeen tuottaman palautekyselymallin tarkoituksena on tarkastella miten digituen käyttäjät ovat löytäneet palvelun luo ja siten helpottaa uusien asiakkaiden löytämistä. Samaa kyselymallia käyttämällä tulokset ovat vertailtavissa keskenään, jolloin palveluntarjoajat voivat tunnistaa, mistä heidän asiakkaansa erityisesti löytyvät ja missä palvelusta voisi viestiä vahvemmin.

Digituen kehittymisen kartoituskysely

Hankkeen suunnittelemaa kyselyä voi käyttää työkaluna tarkastelemaan digituen kehittymistä omassa organisaatiossa tai hankkeessa ja sitä voi muokata sopimaan paremmin oman toiminnan tarkasteluun. Samaa kyselymallia käyttämällä eri organisaatioiden tuloksia on mahdollista vertailla keskenään.