Digituen alueelliselle kehittämistehtävälle pysyvä kotipaikka – UuDi valmistautuu syksyllä siirtymään

Valtiovarainministeriö esittää digituen alueellisen kehittämistehtävän lisäämistä Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) jo olemassa olevan valtakunnallisen kehittämistehtävän yhteyteen vuodesta 2022 alkaen. Digituen toimintamalli saisi näin pysyvän ja yhtenäisen kotipaikan Digi- ja väestötietovirastosta.

Syksystä 2018 lähtien maakuntaliitot ovat koordinoineet ja kehittäneet alueellista digitukea valtiovarainministeriön myöntämien valtionavustusten rahoittamilla hankkeilla. Valtiovarainministeriön rahoittaman hankkeen päättyessä 31.10.2021 Uudenmaan Digituki -hanke jatkaa toimintaansa Uudenmaan liitossa vielä vuoden 2021 loppuun saakka liiton rahoittamana. Hanke pyrkii varmistamaan sujuvan siirtymän ja takaamaan työn jatkuvuuden digituen alueellisen kehittämisen siirtyessä uuteen kotiinsa.

Alueellista kehittämistehtävää pidetään luontevana lisänä DVV:n valtakunnallisen kehittämistehtävän yhteyteen. Kokonaisuus tukee kohdennetun ja yhtenäisen kehittämisen edistämistä koko Suomessa. Toimintamallin sisältö tarkentuu kevään ja kesän 2021 aikana valtiovarainministeriön, DVV:n ja alueellisten hankkeiden yhteistyön tuloksena. Valtiovarainministeriö ja DVV tiedottavat toimintamallin yksityiskohdista syksyllä 2021.

– Olemme onnistuneet hankekausien aikana kokoamaan yhtenäisen ja toimivan verkoston sekä keräämään runsaasti tietoa Uudellamaalla annettavasta tuesta. Alueellisen digituen kehittymisen kannalta on tärkeää, että koordinaatiolle löytyy pysyvä ja yhtenäinen paikka, jotta digituen toimintamallia voidaan alkaa vakiinnuttamaan. Meidän tehtävämme on nyt varmistaa, että hankkeen aikana kerätty tieto on hyvin dokumentoitu ja helposti siirrettävissä, jotta uuden koordinaattorin on helppo jatkaa digituen kehittämistä, kertoo Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen.

Verkoston ääni kuuluville valmistelussa

Uudenmaan Digitukiverkostolla (UuDi) on merkittävä rooli hankkeen tulosten hyödyntämisessä sekä alueellisen kehittämisen jatkuvuuden varmistamisessa. Jäljellä olevan hankekauden aikana UuDi on mukana verkoston toimintatapojen dokumentoinnissa, jossa tarkoituksena on varmistaa, että verkoston hyvät käytännöt ja toimivat järjestelyt huomioidaan myös jatkon suunnittelussa.

Verkostossa toimii syksyllä Verkoston tulevaisuus -työryhmä, joka pohtii ja valmistelee Uudenmaan verkoston koordinoinnin siirtymistä DVV:lle. Tarkoituksena on koota uudelle koordinoijalle kattava tietopaketti verkoston toimintatavoista ja järjestelyistä, jotta siirtymä saadaan järjestymään mahdollisimman sujuvasti.

– Haluamme, että verkosto saa äänensä kuuluville koordinaatiotehtävän siirtämiseen liittyvissä asioissa. Yhdessä UuDin kanssa kokoamme hyvät käytännöt, jotka on verkostotyössä todettu toimiviksi.  Mitä paremmin tunnistamme onnistumiset sekä kehittämisen kohteet, ja pystymme ne dokumentoimaan, sitä varmemmin niitä voidaan hyödyntää jatkotyössä, arvioi Rantanen.

Uudenmaan Digituki -hanke julkaisee UuDin syksyn aikataulun kokonaisuudessaan ennen juhannusta ja kesälomia. Verkoston työryhmät jatkavat työskentelyään syksyllä totuttuun tapaan. Uutena työryhmänä tällä hankekaudella toimiva Kotiin vietävä tuki -ryhmä koostaa syksyn aikana kotiin vietävän tuen palvelukuvausta Teamsissa. Tervetuloa mukaan UuDin työhön syksylläkin!

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067