Uudenmaan Digituki

Uudenmaan Digituki -hanke

Uudenmaan Digituki -hanke on päättynyt 31.10.2021.

Uudenmaan Digituki -hanke koordinoi ja kehitti alueen digitukea vuosina 2018 – 2021. Hankkeen tehtäviä olivat digitukitoimijoista koostuvan verkoston toiminnan ohjaaminen, alueen digituen kehittäminen, digituen tunnettuuden lisääminen sekä tuen saatavuuden vahvistaminen. Hanke toimi osana valtakunnallista digitukiverkostoa, jonka työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.

Digituen alueellisen koordinaation tavoitteet ja tehtävät:

  • Alueella on aktiivinen digituen verkosto, joka vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta saada digitukea ja asioida digikanavassa
  • Alueen ajantasainen tilannekuva tukee digituen kehitystä
  • Digituen tarjonta kehittyy alueellisesti kattavaksi ja vastaa tarpeeseen
  • Vahva viestintä digituesta ja digitaitojen merkityksestä varmistaa, että asiakas saa ja löytää tarvitsemansa tuen

Lisätietoa maakunnallisista digitukihankkeista

Hankekausi 2020-2021

Digituen alueellinen pilotointi käynnistyi Uudellamaalla syksyllä 2018. Pilotin tavoitteena oli kerätä tietoja jo olemassa olevista tukipalveluista ja luoda alueelle yhteistyöverkosto. Vuoden 2019 aikana järjestetyissä tapaamisissa muodostuivat periaatteet ja arvot, joiden pohjalta Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) toimi vuonna 2020. UuDi järjesti vuoden aikana kaksi yhteistä tapahtumaa ja julkaisi kaksi verkoston julkilausumaa.

Vuoden 2021 aikana UuDi järjesti kaksi suurempaa yhteistä tapahtumaa, joista toinen oli yleisölle avoin. UuDin käsikirjan ja toimintasuunnitelman hyväksyi verkoston jäsenistä koostuva ydinryhmä. Osana UuDia toimivat neljä pientyöryhmää, jotka kehittivät digitukea Uudellamaalla ja suunnittelivat verkoston tapahtumia sekä julkilausumia.

Artikkelit

Uudenmaan Digituki -hankkeen artikkelit esittelevät alueen toimijoita, kommentoivat digituen ajankohtaisia asioita ja antavat vinkkejä digiarjen helpottamiseen ja parantamiseen.

Uudenmaan Digituki -hanketiimi

Tanna Rantanen

Projektipäällikkö

Toimin hankkeen projektipäällikkönä. Yhdessä hanketiimin kanssa kehitämme digitukea Uudellamaalla. Tehtävänämme on selvittää vastaako digituen tarjonta kysyntään ja rakentaa ajantasaista tilannekuvaa digituesta. Pyrimme lisäämään digituen tunnettuutta ja saavutettavuutta. Näiden tehtävien lisäksi koordinoimme Uudenmaan Digitukiverkostoa eli UuDia ja teemme tiivistä yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston sekä muiden maakunnallisten digitukihankkeiden kanssa. Olen ollut Uudenmaan Digituki -hankkeessa mukana alusta asti, ensin projektisuunnittelijana ja nyt projektipäällikkönä.

Miksi digituen kehittäminen on tärkeää?

Minulle on tärkeää tehdä työtä, joka on linjassa omien arvojeni kanssa ja jonka avulla voin vaikuttaa asioihin, jotka koen merkityksellisiksi. Digituki-hanketyö on sitä. Digituen avulla pystymme vaikuttamaan mm. ihmisten yhdenvertaisuuteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja työelämään kiinni pääsemiseen. Tärkeää on myös. että kaikilla on mahdollisuus osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja olla aktiivinen kansalainen myös digitaalisessa yhteiskunnassa.

Joel Aaltonen

Projektisuunnittelija

Olen toiminut hankkeessa projektisuunnittelijana lokakuusta 2019 alkaen. Työni painopiste on hankkeen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Vastaan hankkeen tuottamista tiedotteista ja artikkeleista, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median julkaisuista (Facebook & Twitter), nettisivujen päivittämisestä ja Uudenmaan Digitukiverkoston Teams-ympäristön ylläpidosta. UuDin julkilausumia suunnitteleva työryhmä on myös pääasiallisesti vetämäni. Lisäksi toimin tiiviisti mukana hankkeen suunnittelutyössä.

Miksi digituen kehittäminen on tärkeää?

On päivänselvää, että digitaalisten palveluiden käyttäminen tekee arjesta helpompaa ja miellyttävämpää. Digitaitoja tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa opiskelusta työllistymiseen ja lasten kasvatuksesta eläköitymiseen. Puutteelliset digitaidot eivät vaikuta ainoastaan arkisten askareiden hoitamiseen, vaan myös kulttuurikokemuksiimme ja sosiaaliseen vuorovaikutukseemme. Heikot digitaidot ovat kuin muuri, joka estää näkemästä mikä kaikki on mahdollista. Digituki voi toimia tikkaina sen yli.

Laura Manninen

Projektisuunnittelija

Olen hanketiimin toinen projektisuunnittelija ja vastuullani on tällä hetkellä muun muassa UuDissa toimiva kotiin vietävän tuen työryhmä, sekä hankkeen Instagram. Aiempien palvelumuotoiluopintojeni ansiosta työryhmien työskentelyn fasilitointi ja yhteiskehittämistyön organisointi ovat itselleni mieluisia kokonaisuuksia. Häärään mukana siellä missä tarvitaan!

Miksi digituen kehittäminen on tärkeää?

Digituen kehittäminen on tärkeää, jotta voimme taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden toimia osana digitalisoituvaa yhteiskuntaa ja sen palveluita. Erilaisten kohderyhmien tarpeiden tunnistaminen ja valtakunnallinen yhteistyö alueellisten ja paikallisten verkostojen kesken ovat edellytys onnistuneelle kehittämistyölle.