Uudenmaan Digituki -hankkeen uudet nettisivut on avattu

Uudenmaan Digituki -hankkeen uudet nettisivut on avattu yleisölle osoitteessa https://digituki.uudenmaanliitto.fi/. Uusilta sivuilta löydät tietoa digituesta, Uudenmaan Digitukiverkostosta, maakunnallisista digitukihankkeista sekä hankkeen Kuntatutor-toiminnasta. Sivuilla ilmestyvät kaikki hankkeen tuottamat artikkelit, julkilausumat, julkaisut ja tiedotteet.

Uusien sivujen avulla hanke tehostaa viestintäänsä ja kehittää toimintaansa vastaamaan yhä paremmin Uudenmaan Digitukiverkoston ja Uudenmaan kuntien tarpeisiin. Sivujen suunnittelussa on korostettu yksinkertaista rakennetta ja tietoa digituesta tai hankkeen toiminnasta etsivän navigoinnin helpottamista.

Ensimmäisenä sivuille saapuva löytää informaatiota digituen merkityksestä ja digitukipalveluiden tarjonnasta. Hanke ei anna digitukea, joten apua hakevat on tärkeää ohjata heti tuen piiriin. Lisäksi etusivulta löytyvät hankkeen uusimmat tiedotteet ja artikkelit sekä tapahtumakalenteri, johon pyritään kokoamaan kaikki ajankohtaiset digituen tapahtumat. Digitukitapahtumien järjestäjät voivat myös ilmoittaa omat tapahtumansa mukaan kalenteriin ottamalla yhteyttä hanketiimiin.

Rakenne tuo selkeyttä viestintään

Sivut jakautuvat kolmeen osioon. Tarkoituksena on, että sivuille saapuva kävijä löytää heti itselleen tärkeän tiedon. Uudenmaan Digitukiverkostolle omistetulta sivulta verkostosta kiinnostuneet ja sen toimintaan mukaan haluavat löytävät UuDista kertovia linkkejä ja uutisia.

Kuntatutorit-sivu puolestaan on suunnattu Uudenmaan kuntien edustajille, jotka haluavat tutustua hankkeen järjestämään Kuntatutor-toimintaan ja kuntien digitukisparraukseen.

Uudenmaan Digituki -hankkeen omalta sivulta puolestaan löytyy tietoa hankkeen toiminnasta kiinnostuneille. Sivulla käydään läpi hankkeen tehtävät ja tavoitteet, jonka lisäksi sieltä löytyvät hanketiimin esittelyt ja yhteystiedot.

– Mielestäni onnistuimme uusilla sivuilla selkeyttämään viestintäämme UuDista, Kuntatutor-toiminnasta ja hankkeen työstä. Etenkin tapahtumakalenteria olemme kovasti kaivanneet ja nyt saamme sen käyttöön. Verkkosivuja on suunniteltu viime hankekaudelta alkaen ja olemme hyvin innoissamme, että saimme sivut viimein toteutettua! Jatkossa haluamme kehittää sivuja siten, että ne palvelevat paremmin myös digitukea tarvitsevia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tanna Rantanen.

Hanke juhlisti uusien sivujen avautumista yhdessä Uudenmaan Digitukiverkoston kanssa torstaina 25.3. aamupäivän yhteisillä avajaiskahveilla. Sivut ovat jo keränneet paljon kiitoksia, mutta kokonaisuutta halutaan kehittää edelleen. Palautetta voi lähettää hanketiimille sähköpostitse.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067