Uudenmaan Digitukiverkosto ryhmäkuva

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi)

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) muodostuu Uudenmaan alueella toimivista digitukea antavista tai digitukipalvelua tarjoavista tahoista. Verkostossa on mukana toimijoita eri organisaatioista, kuten kunnista, järjestöistä ja kansalaisopistoista. Kaikki digituen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Uudenmaan Digituki -hankkeen päätyttyä 31.10.2021 verkosto jatkaa toimintaansa uusin järjestelyin, mutta siihen ei ole enää mahdollista liittyä hankkeen kautta. UuDin toiminta jatkuu vaihtuvien koordinaattorien järjestämillä kokouksilla. Lisätietoja löydät tapahtumakalenterista.

UuDin tehtävä on kehittää digitukea kaikissa sen muodoissa Uudellamaalla. Tavoitteena on digituen ja sen tarjoajien tunnetuksi tekeminen, jotta uusimaalaisen on helppo löytää oikea taho tukea saadakseen.

UuDi aloitti toimintansa tammikuussa 2020. Verkoston kokosi ja sitä koordinoi vuosina 2020-2021 Uudenmaan Digituki -hanke. Hanke toimi osana valtakunnallista digitukiverkostoa, jonka työtä puolestaan koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.

Uudenmaan Digitukiverkoston käsikirja

Voit tutustua tarkemmin UuDin toimintaan selaamalla verkoston käsikirjaa. Löydät siitä tietoa UuDin tarkoituksesta, arvoista, työskentelytavoista sekä kuluvan vuoden aikataulusta.

Käsikirja on tarkoitettu kaikille Uudenmaan Digitukiverkoston toiminnasta kiinnostuneille, olit sitten itsenäinen digituen antaja, kunnan työntekijä, järjestöaktiivi tai muu digitukitoiminnan suunnittelija.

Julkilausumat

Julkilausumien avulla Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) pyrkii vaikuttamaan yhteisesti tärkeäksi koettuihin digituen kysymyksiin. Yhdistämällä verkoston voimat yhteisen viestin taakse haluamme tavoittaa laajemman yleisön ja saada äänemme kuuluville. Julkilausumat julkaistaan verkoston tapahtumien yhteydessä. Tekstit suunnittelee ja toteuttaa verkoston jäsenistä koostuva työryhmä.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteriin listataan Uudenmaan Digitukiverkoston yhteisiä tapahtumia.

Tapahtumakalenteria ei enää päivitetä.

Ei tulevia tapahtumia