UuDin syyswebinaari katsoi tulevaisuuteen

Uudenmaan Digitukiverkoston 12.-13.10.2020 järjestetty kaksipäiväinen syyswebinaari loi katseet kohti tulevaisuutta. Maanantaina järjestettyyn ensimmäiseen päivään olivat kutsuttuina kaikki UuDin jäsenet ja tiistain avoimeen päivään kaikki digituesta kiinnostuneet. Verkoston sisäisen päivän ohjelmassa oli asiantuntijaluentoja sekä työpajatyöskentelyä ”Digituen tulevaisuudet” -teeman ympäriltä. Avoimessa päivässä puolestaan esiteltiin verkoston ja siihen kuuluvien toimintaa, kuultiin Digi arkeen -neuvottelukunnan sekä Kuntaliiton näkökulmia digitaitojen kehittämiseen ja kysyttiin paneelikeskustelun avulla ”Onko digituella tulevaisuutta?”.

Tulevaisuus nähdään usein etäisenä ja utuisena teoriana, mutta webinaaripäivät havainnollistivat, että tulevaisuuden ajatteleminen voi olla tärkeä työkalu uuden luomisessa ja että tänään tehdyillä päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, minkälaisessa tulevaisuudessa elämme. Tilaisuuksissa pyrittiinkin pohtimaan tulevaisuutta sekä abstraktilla ja korkealentoisella tavalla että käytännön kysymysten ratkaisemisen näkökulmasta. Tuloksena oli monipuolinen ja innostava tapahtumakokonaisuus, joka toimi myös osoituksena verkostotyön voimasta ja UuDin luomasta yhteistyön hengestä.

Tulevaisuuspyörä ruokki uusia ideoita

Maanantain verkostolle suunnatun päivän ohjelma aloitettiin tulevaisuusajattelun ja megatrendien kartoittamisella. Sitran johtava asiantuntija Mikko Dufva johdatteli verkoston jäsenet haastamaan nykyisiä ajattelumalleja ja kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Tulevaisuus rakentuu nykyhetken jännitteiden varaan, jonka vuoksi on tärkeää tunnistaa valinnat, joilla luomme omaa tulevaisuuttamme. Tämän johdannon pohjalle rakentui tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon puheenvuoro, jossa siirryttiin kohti yhdessä työskentelemisen luomia mahdollisuuksia käytännön ratkaisujen löytämiseen.

Lounaan jälkeen aloitettiinkin työpajatyöskentely, jossa hyödynnettiin webinaaritarpeita varten muokattua tulevaisuuspyörä-menetelmää. Osallistujat peilasivat digituen tärkeitä teemoja aamupäivän megatrendeihin ja pyrkivät askel kerrallaan tarkastelemaan esimerkiksi väestön ikääntymisen, kiertotalouden ja vaurauden keskittymisen vaikutuksia. Tuloksena oli kekseliäitä ja raikkaita uusia ideoita digituen tulevaisuuden suunnitteluun.

UuDilla onnistunut vuosi

Tiistain yleisölle avoin ohjelma aloitettiin Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilän puheenvuorolla. Neuvottelukunta asetettiin vuonna 2017 toimimaan järjestöjen, tutkijoiden ja valtiovarainministeriön yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana. Alkuperäinen kolmivuotinen toimikausi sai jatkoa huhtikuussa 2020 alkaneella uudella toimikaudella, jonka aikana tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään niitä yhdenvertaisesti.

Seuraavaksi Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkula esitteli UuDin toimintaa yleisölle. Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) koottiin yhteen Uudenmaan Digituki -hankkeen toimesta ja se aloitti toimintansa vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana UuDi on järjestänyt hankkeen koordinoimana kaksi koko verkoston yhteistä webinaaria, joihin ohjelman ovat suunnitelleet verkoston jäsenet työryhmätyöskentelyn avulla. Lisäksi kalenteriin on mahtunut monta pienimuotoisempaa etätapaamista, kaksi verkoston julkilausumaa sekä yhteistä työskentelyä Teams-alustan välityksellä. Verkoston työn hedelmistä saatiinkin näyte, kun UuDin lokakuun julkilausuma julkistettiin puheenvuoron päätteeksi.

Aamupäivän ohjelma jatkui verkoston jäsenten esittäytymisellä. Vuorollaan Kuuloliitto ry:n Hanna Rantala kertoi Digitaidot-projektista, Kriminaalihuollon tukisäätiön Katja Kivipuro Hard Luck -nettikahvilahankkeesta ja Sirpa Hirvonen ja Kaisa Kivelä HelsinkiMission kotiin vietävästä digiavusta. Verkoston toimijoiden tekemän työn monipuolisuus ja yhteistyön merkitys työn jatkumisessa sekä kehittymisessä olivat vahvasti esillä puheenvuoroissa.

Paneeli haastoi pohtimaan tulevaisuutta

Tauon jälkeen päästiin puolestaan tarkastelemaan kuntapuolen näkökulmaa digitukeen. Kuntaliiton Mattias Lindroth määritteli tavoitetilaksi, että digitaaliset palvelut ja kunnan viestintä tukisivat kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyödyntää palveluita, osallistua ja saada tietoa. Kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisoitumisen tulisi olla asukaslähtöistä – toimintaa pitäisi kehittää kuntalaisten tarpeista käsin ja yhdessä heidän kanssaan.

Tilaisuus huipentui paneelikeskusteluun, jossa tulevaisuuden digituen muotoja ja rahoitusta pohtivat valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Sanna Sinisalo, STEA:n erityisasiantuntija Panu Viinanen, opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, Porvoon kaupungin kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist ja Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden päällikkö Ulla Virtanen. Panelistit avasivat visioitaan digituen tulevaisuudesta, mahdollisista tuen organisoimisen tavoista, viestinnän haasteista ja tuen roolista yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Uudenmaan Digituki -hanke kiittää osaltaan verkoston jäseniä onnistuneesta tapahtumasta ja hienosti sujuneesta hankekaudesta! Avoimessa päivässä vieraili lähes 80 digituesta kiinnostunutta ja digituki nousi aamupäivän aikana Twitterissä puhutuimpien aiheiden joukkoon. Yhteistyö on hitsannut UuDin yhtenäiseksi ja innostavaksi kokonaisuudeksi, jonka kanssa on ilo työskennellä. Kuluva hankekausi päättyy lokakuun lopussa, mutta jatkoa on luvassa. Uudenmaan Digituki -hankkeen tulevan hankekauden suunnitelmista ja yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin lähiviikkojen ja -kuukausien aikana.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067