UuDin ydinryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa

Uudenmaan Digitukiverkoston kauden 2020-21 ydinryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa keskiviikkona 25.11.2020 tarkastelemaan verkoston toimintasuunnitelmaa. Ydinryhmä on yksi UuDin alkaneen kauden uudistuksista. Sen tarkoituksena on tuoda verkoston jäseniä yhä tiiviimmin mukaan toiminnan suunnitteluun ja taataan, että verkosto tulee kuulluksi toimintaa kehitettäessä.

Ydinryhmä muodostuu viidestä verkoston jäsenestä, jotka edustavat koko UuDia. Pienen ryhmän avulla varmistetaan, että ryhmä pystyy toimimaan ketterästi ja että kaikkien ääni tulee yhtä lailla kuulluksi. Ydinryhmään valikoituneet muodostavat edustavan kokonaisuuden ja tuovat verkoston kehittämiseen monipuolisen näkökulmien kirjon.

Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa asialistalla olivat verkoston toimintasuunnitelma sekä UuDin käsikirjan päivittäminen. Esille nousivat erityisesti kysymykset siitä, kuinka verkoston vaikutusmahdollisuuksia toiminnan suunnittelussa voitaisiin lisätä ja miten voitaisiin vahvistaa verkoston yhtenäisyyttä? Tärkeää olisi myös löytää uusia kanavia valtakunnallisessa verkostossa vaikuttamiseen ja digitukiverkostojen hyvien käytäntöjen leviämiseen koko Suomessa.

UuDin ensimmäiseen ydinryhmään kuuluvat ENTER ry:n toiminnanjohtaja Juulia Andersson, Bildningsalliansenin koordinaattori Johanni Larjanko, Kelan erikoissuunnittelija Tuula Närvä, Työväen sivistysliiton koulutussuunnittelija Julia Nurmi sekä Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö erityissuunnittelija Ari Tammi.

UuDin kauden avaus järjestetään keskiviikkona 2.12.2020 klo 13.00 – 14.30 Teamsissa. Silloin esitellään koko verkostolle valmis toimintasuunnitelma sekä julkaistaan UuDin päivitetty käsikirja.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067