Video: Näkökulmia sote-ammattilaisen digitaitoihin

Miksi on tärkeää osata opastaa asiakasta digipalveluissa? Millaisia digitaitoja ammattilaisella tulee olla, jotta hän voi hoitaa tehtäväänsä? Mitä Suomen laki sanoo julkisista digitaalisista palveluista? Uudenmaan Digituki -hankkeen toteuttama video tarkastelee sote-alan digitaitoja ja -tarpeita ammattilaisen, esimiehen ja lain näkökulmasta.

Digitukea ja neuvontaa antavat viranomaisten lisäksi mm. kolmas sektori ja vapaa sivistystyö.

Lue lisää digituesta:
https://dvv.fi/digituki
https://www.suomidigi.fi/ryhmat/digituki

Lue lisää Uudenmaan Digituki -hankkeesta:
https://uudenmaanliitto.fi/digituki

Video on tuotettu Diakonia-ammattikorkeakoulun Digiosaaminen-opintojaksoon.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067