Yhteistyö kannattaa digituessa – Vantaan Kuntatutor-tapahtumassa pohdittiin verkostojen voimaa

Keskiviikkona 10.6. järjestetyn Vantaan Kuntatutor-webinaarin jälkeen oli jälleen helppoa todeta, että yhteistyössä on voimaa. Tapahtumassa esiteltiin lukuisia esimerkkejä kunnan onnistuneesta yhteispelistä erilaisten toimijoiden ja verkostojen kanssa, jonka lisäksi jo tapahtuman ollessa käynnissä kylvettiin uusia yhteistyön siemeniä.

Kuntatutor-tapahtumien avulla pyritään tukemaan Uudenmaan kuntien digitukipalvelujen kehittymistä jakamalla tutorkuntien omia hyviksi havaittuja kokemuksia ja toimintamalleja. Kaikissa tapahtumissa painotetaan erilaisia näkökulmia digituen antamiseen ja järjestämiseen.

Vantaan tapahtuman teemana oli ”Kunnan digituki kuntoon yhteistyöllä”, jonka avulla pyrittiin kiinnittämään huomiota verkostojen merkitykseen kattavan digituen tarjoamisessa kuntalaisille. Vantaalla on väestörakenteenkin myötä kiinnitetty paljon huomiota kuntalaisten tuen tarpeiden moninaisuuteen. Asiakaskunnan tarpeisiin vastatakseen saatavilla olevan digituen tulee olla monipuolista ja monimuotoista.

Pilviagentteja ja Digiarkea

Kesäkuun webinaariin osallistui digituen kehittäjiä yli kymmenestä Uudenmaan kunnasta. Kuntatutor-tapahtumien avulla pyritään tiivistämään yhteistyötä digituen kehittämisessä ja etätapahtumat ovat osoittautuneet mainioksi tavaksi saada toimijoita eri kunnista mukaan. Uusimaa on alueena laaja, mutta verkkoympäristössä etäisyydet menettävät merkityksensä.

Tapahtuma alkoi Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden päällikön Ulla Virtasen tervehdyksellä. Kaupungin digitukitoimijat ovat viime vuosina tavanneet säännöllisesti muutaman kuukauden välein ja Vantaan digituen palveluita on koottu asioi verkossa -sivulle. Yhtenä kuntatutoreista toimiva kuntalaispalvelujen suunnittelija Nina Rahja avasi puheenvuorossaan laajemmin digituen merkitystä kunnille ja kertomalla Vantaan digituen verkostotoiminnan rakentumisesta.

Pilviagenttipalvelusta webinaarissa olivat kertomassa Noora Kalpio-Pyykkö ja Jarmo Parviainen. Keväästä 2016 alkaen Vantaan kaupunki on kouluttanut ICT-alasta kiinnostuneista pitkäaikaistyöttömistä ICT‐opastajia ja kouluttajia. Agentit edistävät koulutuksensa ohessa Vantaan kaupungin moderneja työtapoja ja toimivat ICT-kouluttajina kunnan työntekijöille. Lisäksi 2‐3 kertaa viikossa järjestetään kuntalaispalvelua Vantaa‐infon tiloissa Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Agenttien esittäytymisen jälkeen vuorossa oli Johanna Friskberg, joka esitteli Vantaan aikuisopiston Digiarki-hanketta.

Oppia korona-ajasta ja katseet kohti tulevaa

Tauon jälkeen Ulla Virtanen sekä yhteisötyön ja asukastilojen palveluesimies Laura Tuomi kertoivat jokaisen kuntalaispalveluiden työntekijän olevan osaltaan digitukija. Virtanen avasi vantaalaisten palvelupolkuja ja kertoi Vantaa-infon toiminnasta, Tuomi taas pohti Vantaan asukaspalveluiden potentiaalia digituen vahvistamisessa. Kaupungin tietohallinnon ICT-asiakkuuspäällikkö Kristiina Ahtiainen puolestaan piti puheenvuoron tietohallinnon roolista digituen tulevaisuudessa.

Tapahtuman päätteeksi pysähdyttiin vielä ajankohtaisen aiheen äärelle, kun paneelikeskustelun aiheena oli digituki korona-aikana. Viimeisten kuukausien käytännön haasteita ja onnistumisia pohtivat Laura Tuomi ja Johanna Friskberg sekä pilviagentti Markus Antikainen ja palveluvastaava Rosaana Sallo. Tapahtuman päätti Uudenmaan Digituki -hankkeen projektipäällikkö Tiina Markkula, joka kertoi Kuntatutor-konseptin tavoitteista ja jatkosta.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tanna Rantanen, Uudenmaan liitto, puh. 040 586 4682
Projektisuunnittelija Joel Aaltonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 707 3067